Prejsť na hlávný obsah
27 feb 2019

Mladí z vylúčených komunít mohli nahliadnuť do nového sveta

V spolupráci s Outward Bound Slovensko a maďarskou Elmenyakademia sme minulý rok realizovali projekt pre podporu a posilnenie mladých ľudí z vylúčených rómskych komunít. V rámci neho sa 14 mladých odvážlivcov spolu s nami zúčastnilo troch táborov, na ktorých vždy strávili 6 dní.

Cieľom programu bolo, aby mladí spoločne v tíme pripravili dobrovoľnícku aktivitu a zrealizovali ju vo svojich komunitách. „Decká zažili, že dokážu vymyslieť, naplánovať a zrealizovať skutočný projekt, a že to v ich komunitách môže mať reálny dopad,“ vysvetľuje psychologička Shoshana Chovan.

K2 tábor
Letný program dal všetkým zúčastneným veľa. Tak dospelým, ako aj deťom.

Mladí účastníci sa ocitli na druhej strane a mohli si vyskúšať pozíciu tých, ktorí dokážu niečo uskutočniť. „Prekvapili nás tým, že chcú pomôcť ešte chudobnejším od seba a darovať im potraviny, darovať pekné popoludnie na koncerte a hrách deťom z komunity, zveľadiť priestory KC,“ opisuje Jana Kellnerová, vedúca nášho Komunitného centra v Roškovciach.

Priestor, kde neexistovali predsudky

Jedným z nosných pilierov projektu bola jeho kontinuita. „Odlišnosť tohto projektu či programu spočívala najmä v tom, že sme mali možnosť s rovnakou skupinou účastníkov pracovať počas troch mesiacov na troch týždňových kurzoch. To nám dalo možnosť vždy nadviazať na to čo sme v skupine dosiahli už počas predchádzajúceho kurzu,“ objasňuje Peter Gmitro z Outward Bound Slovensko.

Mladí účastníci projektu sa pritom počas kurzu premieňali priam zo dňa na deň. Posuny v komunikácii a sebadôvere boli u mladých boli podľa Shoshany Chovan zreteľné už v priebehu samotného programu. „To mi dodávalo pocit, že robota, ktorú robíme, je zmysluplná. Tá zmysluplnosť mi pomáhala zvládať aj vyčerpanie, keďže aktivity mi zhltli neuveriteľne veľa energie,“ smeje sa Shoshana.

K2 tábor
Mladí účastníci si mohli vyskúšať pozíciu tých, ktorí dokážu niečo uskutočniť.

Na tom, že letná akcia bola náročná, no prínosná sa zhodujú všetci účastníci. Jana Kellnerová pritom dodáva, že program bol v pozitívnom zmysle náročný aj pre samotných mladých, ktoré sa odrazu ocitli v pre ne úplne novej pozícii. „Každý večer sme zhodnotili aj s deckami deň a plánovali zajtrajšok. Zaspávali sme unavení, plní očakávaní, no spokojní,“ opisuje akciu Jana.

Vymyslenie a zrealizovanie vlastných dobrovoľníckych aktivít umožnilo skupinke mladých ľudí objaviť svoje kvality a odskúšať si svoje individuálne schopnosti. „Zažili akceptujúce prostredie, v ktorom neexistujú bariéry aké poznajú z bežného života, ako napríklad predsudky, nezáujem či strach. A to si myslím, že pre ne bolo aj najväčším prínosom,“ hodnotí Lukáš Andrejčák z Komunitného centra Petrovany.

Mladí zvládli dobrovoľníctvo aj výpravu

Niektorí tréneri a dospelí účastníci nevedeli, s čím majú počas kurzu počítať. Neboli si istí, ako sa mladí ujmú projektov a či sa im podarí niečo vymyslieť. „Opak bol pravdou a nakoniec sme ešte museli vyberať,“ spomína Marián Dudra z Komunitného centra Sveržov.

Podľa trénerky Michaely Bubelíniovej je pritom veľmi dôležité, že mali možnosť robiť to, čo samy považujú za dôležité. „Naši účastníci v rámci projektu dokázali zrealizovať veľké a dôležité dobrovoľnícke projekty. Dokázali vystúpiť z kruhu naučenej bezmocnosti, z pocitu „ja sa mám zle, mne treba pomôcť“ smerom k „ja mám schopnosti a kapacitu pomáhať iným, svojim vlastným“, čo môže byť pre ne transformatívnou skúsenosťou,“ vysvetľuje Michaela.

Pre chlapcov a dievčatá, ktorí sa programu zúčastnili, bolo pritom nové nielen organizovanie vlastných aktivít, ale aj dôvera, ktorú im dospelí prejavili. „Myslím si že počas projektu najviac fungovalo dať naším mladým plnú dôveru, že to zvládnu a že toho zvládnu veľa. Možno viac než si oni sami na začiatku mysleli a snáď dokonca viac než si aj dospelí môžu myslieť,“ hovorí Peter Gmitro.

K2 tábor
Mladí zvládli okrem dobrovoľníckych aktivít zorganizovať aj dvojdňovú výpravu s táborením.

Mladí tak zvládli okrem dobrovoľníckych aktivít zorganizovať aj dvojdňovú výpravu s táborením. Expedícia na hrad Zborov bola náročná a preverila aj moje sily. Báli sme sa, že pre mladých to bude náročná skúška. No zvládli ju perfektne,“ chváli mladých Jana Kellnerová.

Program názvom Support and empower Roma Youth dal všetkým zúčastneným podľa ich slov skutočne veľa. Tak dospelým, ako aj deťom. „Mladí sa za tie tri týždne prejavovali krásnym a vždy prekvapivým spôsobom. Osobne verím, že prínos pre nich bol aj v tom, že si zažili niečo nové a nahliadli do sveta, v ktorom sa s nimi dospelí rozprávajú ako so seberovnými,“ uzatvára Shoshana Chovan.

Prečítajte si čo projekt znamenal pre jednu z našich lektoriek, Shoshanu.

Tags: , , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie