Prejsť na hlávný obsah
12 aug 2020

Mladí potrebujú motiváciu a inšpiratívne príklady

Každý rok 12. augusta oslavujeme medzinárodný deň mládeže. V tento deň si pripomíname akú  významnú rolu zohrávajú mladí ľudia v dianí okolo nás a v budúcom smerovaní sveta, ako aj ich každodenné problémy,  ktorými sa potýkajú.

Aktuálne je vo veku od 15 do 24 rokov zhruba 1,2 miliardy mladých ľudí, čo predstavuje 16 percent svetovej populácie. Mladí ľudia môžu predstavovať vplyvnú pozitívnu silu pre rozvoj, ak majú prístup k vedomostiam a možnosť sa rozvíjať.

Ak majú mladí vhodné podmienky na dosiahnutie potrebného vzdelania, zručností a je im umožnený vstup na pracovný trh, zásadne to prispieva k ekonomickému rozvoju krajiny. Práca s mládežou je tiež dôležitá pre formovanie aktívnej občianskej spoločnosti a ich zapájanie sa do verejného diania.

Nezisková organizácia Pro-Europa dlhodobo pracuje s mládežou v Gagauzsku – regióne Moldavska, ktorý čelí mnohým politickým a ekonomickým problémom. Vďaka finančnej pomoci SlovakAid pomáhame moldavskej mládeži spolu s Pro-Europou aj my.

Momentálne realizujeme projekt, vďaka ktorému získali vybrané mládežnícke organizácie minigranty na podporu ich aktivít, ktoré by mali riešiť problémy v ich komunitách. Tieto minigranty im umožňujú nabrať svoje skúsenosti, prejaviť svoj potenciál a najmä pomôcť (nielen) svojim rovesníkom.

Aktivity netreba robiť pre mladých, ale s mladými

Dmitrij Terzinov z mesta Ceadir-Lunga je predstaviteľom mimovládnej organizácie „Essedis“ a od roku 2016 sa podieľa na práci s mládežou. Počas tohto obdobia zrealizoval 6 projektov, na ktorých sa podieľali práve mladí ľudia.

„Práca s mladými ľuďmi je zaujímavá, vždy sa pri tom učíte niečo nové a je príjemné si navzájom vymeniť skúsenosti. Zdá sa mi však, že aktívnosť mladých ľudí sa každým rokom postupne oslabuje, že sa ich záujmy menia a je čím ďalej ťažšie zapojiť ich,“ hovorí Dmitrij.

Na nás mladých záleží ako bude vyzerať naša budúcnosť, ako aj budúcnosť našej krajiny.

Dmitrij Terzinov

Hneď však dopĺňa, že snaha o zapojenie mládeže tým pádom musí byť o to silnejšia: „Projekty nesmieme robiť pre nich, ale spolu s nimi. Je dôležité pritom rozvíjať ich schopnosti a dobrovoľnícke zmýšľanie. Momentálne sa nachádzame v prechodnom období, spolu s globalizáciou prichádzajú nové príležitosti, no mladí sa musia naučiť ako to najlepšie využiť.“

Problémy prinieslo aj šírenie pandémie. Dmitrij poukazuje na ťažkosti s usporiadaním udalostí: „Podujatia s účasťou viac ako 50 osôb sa nemôžu konať. Už predtým bolo ťažké mobilizovať mladých k účasti, ale teraz je ešte väčšou výzvou zaujať ich cez online tréningy.“

Dmitrij zo svojej skúsenosti vie, ako účasť na rôznych spoločenských udalostiach a tréningoch pomáha rozvíjať najmä komunikačné schopnosti. „Musíme sa zapájať, komunikovať s ľuďmi, učiť sa nové veci. Na nás mladých záleží ako bude vyzerať naša budúcnosť, ako aj budúcnosť našej krajiny.“

Mladí sú pasívni, no majú veľký potenciál

Ekaterina Dombrovskaya je manažérkou miestnej iniciatívy (MIG) „Gagauz koraflari“. Táto mimovládna organizácia sa sústreďuje na rozvoj rurálnych oblastí. Organizuje pritom lokálne skupinové iniciatívy, ktoré tento rozvoj aktívne podporujú. Jedným jej cieľov je, aby mladá neodchádzali z Moldavska, ale podieľali sa na jeho napredovaní.

„My, pracujúci vo verejnej sfére, sa v prvom rade snažíme prilákať mladšie generácie. Majú svoj názor, originálne nápady aj energiu. Našim cieľom je, aby mladí ľudia zostávali doma. Aby nemuseli odchádzať do zahraničia, ale radšej uplatňovali svoje vedomosti a zručnosti v prospech svojej vlasti, napríklad rozvíjaním rurálnej turistiky a poľnohospodárstva,“ hovorí Ekaterina.

Mladí majú pred písaním biznis plánov veľký rešpekt, vopred sa boja neúspechu.

Ekaterina Dombrovskaya

Na to, aby mladých povzbudili, zapojili a udržali doma, je však nevyhnutná spolupráca. „Orgány miestnej správy, verejné inštitúcie a občianska spoločnosť musia spolupracovať. Inak nezvýšime potenciál mladej generácie. Mládež je pritom najdôležitejším prvkom sociálneho a ekonomického rozvoja,“ verí Dombrovskaya.

Ekaterina chce mladých ľudí povzbudiť, aby sa uchádzali o granty a realizovali svoje nápady v oblastiach, kde žijú. „Miestni mladí sú trochu pasívni, takže sme sa napríklad rozhodli zorganizovať študijné návštevy k  mladým podnikateľom – tí budú slúžiť ako živý príklad toho, ako dosiahnuť úspech na lokálnej úrovni. Poslúžia ako inšpirácia a zdroj praktických rád.“

Školenia zase umožnia mladým ľuďom získať vedomosti o príprave podnikateľského plánu žiadosti o finančnú podporu ich nápadov. „Bohužiaľ vidíme, že mladí majú pred písaním biznis plánov veľký rešpekt, vopred sa boja neúspechu. My im chceme ukázať, že každá skúsenosť je cenná, že ak aj nevyhrajú hneď na prvý pokus, časom sa zlepšia a zvýšia si šance na úspech,“ povedala riaditeľka mimovládnej organizácie.

Aktivita je nákazlivá

„Mladosť je večný tok energie a pohybu. Pokrok. Práca s mládežou pre mňa predstavuje pozitívnu atmosféru a originálne nápady,“ hovorí Kristina Kosteva, riaditeľka neziskovej organizácie „Iniciatíva“ vo Vulcanesti .

Kristina vidí priestor na rozvoj potenciálu mladých ľudí aj prostredníctvom vytvorenia platformy s edukačnými hrami, konkrétne v oblasti ľudských práv, ekológie, politického diania či cudzích jazykov. Avšak taktiež vidí ťažkosti, ktoré pandémia koronavísu spôsobila miestnym mladým.

Aktivita je nákazlivá, generuje ďalšiu aktivitu, priťahuje rovesníkov.

Kristina Kosteva

„Zlá ekonomická situácia núti v prvom rade myslieť na obživu, riešiť kde zarobiť peniaze a zdá sa, že pandémia túto potrebu ešte prehĺbila,“ hovorí Kristina. Mladí majú potom menej času a motivácie aktívne sa zapájať do verejného diania.

Kristina však jedným dychom dodáva: „Aktivita je nákazlivá, generuje ďalšiu aktivitu, priťahuje rovesníkov. Verejnoprospešná činnosť je šanca nájsť si nových priateľov, vyskúšať svoje zručnosti, komunikovať s rôznymi ľuďmi, získať cenné skúsenosti, prípadne zážitky vo forme stáže či cestovania. Môžu sa vám postupne splniť vaše sny.“

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie