Prejsť na hlávný obsah
31 aug 2021

Letná škola 2021 v našich komunitných centrách

Leto v našich komunitách neslúži deťom len na oddych. Vďaka láskavej pozornosti našich kolegov, ktorí sa im intenzívne venujú aj počas letných mesiacov, si môžu oprášiť prebraté učivo či dohnať resty z minulého školského roka. Deti si tak zmenšia deficit vo vzdelávaní, ktorý vznikol kvôli pandémii, ale aj preto, že v prostredí generačnej chudoby im rodičia s úlohami pomôcť často nedokážu, akokoľvek si pre svoje deti prajú lepšiu budúcnosť. A keďže v lete škola nebeží, nemusia sa naši kolegovia pri doučovaní držať aktuálnych učebných osnov a problémov, ktoré deti v daný deň či týždeň potrápili, ale majú väčší priestor pre tvorivé aktivity, ktoré deti nielen učia, ale aj bavia.

Letná škola, ktorá prebiehala počas pracovných dní každý týždeň aspoň na niekoľko hodín, bola dôležitá hlavne pre tých najmenších: prvostupniari si opakovali abecedu, prepisovali texty, či písali diktáty. Veľa cvičili aj čítanie s porozumením, lebo to je zásadné nielen pri slovenčine, ale pri správnom pochopení každého písomného zadania. Zopakovali si aj počítanie a malú násobilku, ktorá vie niekedy potrápiť aj väčšie deti.

Čísla a písmená si však precvičovali aj hrou: napríklad čítaním rozprávkových kníh, vypĺňaním tajničiek, či v Plaveckom Štvrtku dokonca hraním binga. Tam sa zapojilo aj dievčatko, ktoré už pred nástupom do prvého ročníka pozná písmená. „Je to kvôli tomu, že sa trom súrodencom venuje mama. Nie všetci rodičia však na to stačia, a aj preto je také dôležité, že im pomáhame aj my,“ vysvetľuje naša kolegyňa Janka.

Pri pravidelnom zápasení s písmenkami sa deťom výrazne zlepšilo čítanie a opätovný nástup do školy bude pre ne o to ľahší. To mohli konštatovať už aj učiteľky v Kojaticich: posledný augustový týždeň letnej školy totiž naše komunitné centrum spojilo s miestnou základnou školou: dve hodiny aktivít zažili deti pod taktovkou našich kolegov v centre, a potom ďalšie dve v škole, kde s nimi pracovali učiteľky. Tie priznali, že im pomoc našich kolegov pri následnej práci s deťmi v triede veľmi pomáha.

Aj väčšie deti doháňali resty v učive, v ktorom počas predošlého roka zaostávali. Naši kolegovia z Petrovian takto pomohli jednému chlapcovi s dejepisom, reparát napokon aj vďaka ich pomoci zvládol na trojku.

Učenie hrou a vonku

Deti aj veľa kreslili, mohli sa tiež naučiť niečo o finančnej gramotnosti pri hre na obchod alebo na reštauráciu. Sledovali náučné filmy o vede, ekológii alebo počasí. A počasie samo osebe im prialo, preto veľa času trávili vonku. Aj tam bol priestor na to, aby sa niečo naučili. Výlet do ZOO sa zmenil na interaktívnu hodinu prírodopisu, spoznávanie historických uličiek Prešova zasa dejepisu. A aj obľúbený futbal bol spôsobom, ako v deťoch pestovať zmysel pre pravidlá fair play, spoluprácu a vzájomný rešpekt.

Vo Sveržove si zasa vymysleli originálne spôsoby, ako s väčšími deťmi precvičovať matematiku a fyziku: rozložili stan a merali jeho výšku, či počítali obvod. Pri jazde na kolobežke zasa merali rýchlosť a zisťovali, za akú dobu môžeme rovnaký úsek prejsť na kolobežke a pešo. Časté boli aj výlety do okolitej prírody, určovanie stôp zvierat, spoznávanie byliniek či práca v komunitnej záhradke.

Naši kolegovia ale nezabudli ani na starších. Aktvity s mládežou a dospelými sa konajú priebežne počas celého roka. V Roškovciach však využili letné obdobie na to, aby pre mladých vo veku od pätnásť do dvadsať rokov zorganizovali tematické hodiny, na ktoré by počas školského roka nemali čas. Teraz sa na nich mohli dozvedieť napríklad to, ako správne separovať odpad, alebo ako chrániť kultúrne pamiatky. Zapájali sa však aj dospelí: „Doobedu po aktivačných prácach som zavolala ženy na tematickú hodinu o právach detí. Odhodili metly a šli do centra, kde sme si dali kávu, pozreli film a následne debatovali o tom, že aj deti majú svoje práva,“ uvádza jeden príklad za všetky naša kolegyňa Paulína.

Vďaka systematickej práci našich kolegov majú deti za sebou ďalšie podnetné leto a návrat do školy bude pre ne jednoduchší. Má to však aj jedno úskalie: práve vďaka intenzívnej a osobnej práci s deťmi sa malí školáci veľakrát do školy tešia menej a najradšej by sa učili iba v komunitnom centre. Ukazuje sa, že osobný prístup, venovaný čas a prijatie, ktorý v centrách nachádzajú, im môže pomôcť k tomu, aby sa na ceste za lepším vzdelaním nevzdali.

Pomáhať deťom so vzdelávaním sme mohli aj vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie