Prejsť na hlávný obsah
30 okt 2017

Jeden svet znova premietal i pre žiakov, prišlo ich vyše 3500! 

Vedeli ste, že počas nášho filmového festivalu Jeden svet premietame aj pre školy? Tento rok sme počas štyroch dní pustili dokumentárne filmy pre 3577 žiakov a ich 190 učiteľov v Bratislave, ale aj v Košiciach. Žiacke projekcie sme tak premietali až 46-krát.  

„Festival je pre žiakov veľmi prínosný v tom, že ich prinúti uvažovať nad témami, na ktoré často v škole nie je priestor či čas. S mojimi žiakmi sme mali po filme a samotnej festivalovej debate ešte diskusiu v rámci vyučovania a bola vcelku vášnivá,“ hovorí Zuzana Hlávková z Transparency International Slovensko, ktorá učí aj na bilingválnom gymnáziu v bratislavskej Petržalke.

Vysvetľuje, že dnes sa v mnohých školách veľmi málo hovorí o súčasných témach a problémoch, čo sa na gymnáziu snažia kompenzovať napríklad v rámci predmetu Globálne štúdiá.

Učia sa formovať argumenty

Počas festivalu si žiaci z bilingválneho gymnázia pozreli film s rómskou tematikou. Na základe faktov z filmu sa podľa Hlávkovej učia formovať argumenty, ktorými podporujú svoje názory alebo svoje názory pod vplyvom filmov menia.

 

„V obidvoch triedach, ktoré som na festivale mala, sa v rámci diskusie na vyučovaní vytvorili dve skupiny. Jedna argumentovala, že Rómovia sa pod tlakom okolností a podmienok, v ktorých žijú (diskriminácia, absencia vody a kanalizácie v osadách, marginalizácia) vzdávajú vzdelávania či začlenenia medzi gadžov. Skupina teda videla ako príčinu problému diskrimináciu zo strany väčšinovej populácie,“ priblížila Hlávková.

Druhá skupina podľa nej zas tvrdila, že Rómovia kultúrne k vzdelávaniu nemajú vzťah, nie je to pre nich hodnota a bez vzdelávania sa nedá zlepšiť život. „Téma ich určite zaujala,“ dodala.

Korupcia

Jednou zo 45 zapojených škôl bolo aj Gymnázium Alberta Einsteina, ktorého žiaci prišli na film o korupcii. „Vybrali sme si ho preto, lebo v súčasnosti ide o mimoriadne aktuálnu tému. Mnohí žiaci sa zúčastňujú protikorupčných protestov a téma ich zaujíma,“ hovorí učiteľka petržalského gymnázia Mária Chrenová.

Žiaci podľa jej slov o filme aktívne diskutovali nielen po projekcii v rámci diskusie, ktorú Človek v ohrození pre žiakov pripravil, ale aj v škole na spoločenskovednom seminári. „Keďže film Korupčná výchova je aj o podvodných prijímacích skúškach na právnickú fakultu, skonštatovali, že je dobre, že fakulta už berie študentov bez prijímacích skúšok. Samozrejme, že sa otvorila diskusia, lebo niektorí žiaci s tým nesúhlasili,“ priblížila Chrenová s tým, že k filmu sa vrátia na seminári aj neskôr, keď budú preberať tému korupcie.

 

Chrenová vysvetľuje, že škola sa snaží viesť žiakov k humanizmu, dodržiavaniu ľudských práv a odstraňovať intoleranciu. „Festival Jeden svet každý rok ponúka nové dokumentárne filmy so sociálnou, ľudskoprávnou, globálnou a multikultúrnou problematikou, ktoré pri tejto výchove môžeme využiť,“ vysvetľuje s tým, že vždy si vyberajú film, ktorý najviac korešponduje s práve preberanou témou a má predpoklady, že bude pre žiakov zaujímavý. Aj tento rok sa to podľa Chrenovej podarilo.

„Film motivoval mladých ľudí k väčšiemu záujmu o dianie okolo nich a pravdivé informácie,“ podotkla.

Vyventilovať stereotypy

Človek v ohrození sa snaží každý rok ponúknuť žiakom po každom filme diskusiu so zaujímavým hosťom k téme filmu. „Hosť svojím životným príbehom alebo zaujímavou, spoločensky prospešnou prácou mladým na vlastnom príklade demonštruje, že snažiť sa niečo v živote dosiahnuť má zmysel,“ dodáva Chrenová.

Jedným z hostí bola aj Zuzana Hlávková, ktorá upozornila na pochybné zákazky na ministerstve zahraničných vecí. „V rámci diskusie so žiakmi som sa snažila, aby videli obe strany mince a aby tvorili svoje argumenty na základe faktov a nie na základe klišé. Tých, ktorí chceli vyventilovať stereotypy, som nechala. Myslím si, že je potrebné sa o nich rozprávať, no zároveň poskytnúť aj druhý pohľad,“ podotýka Hlávková.

 

Tvrdí, že žiaci mali protichodné názory a sami sa argumentami snažili presvedčiť druhú stranu. „Dbala som na to, aby sa bavili vo vecnej rovine, veľa čerpali z obrazov z filmu,“ dodala.

Ako sa festival pre žiakov páčil ďalším školám?

„Ak vás zaujíma dianie okolo nás, treba si ísť pozrieť aspoň jeden film. Druhýkrát vás už nebude treba presviedčať. Budete, tak ako my, netrpezlivo čakať na ďalší ročník festivalu.“ (Gymnázium Alberta Einsteina)

„Odporúčam, už roky sa zúčastňujeme festivalu a študenti majú k danej téme zaujímavé poznámky, postrehy, rozmýšľajú, zamýšľajú sa…“ (Gymnázium Pankúchova)

 

„Na premietania v rámci festivalu Jeden svet chodievame už niekoľko rokov a ešte ma ani jeden z filmov nesklamal. Filmy sa zaoberajú aktuálnymi problémami a sú deťom bližšie najmä preto, že v nich často vystupujú ako hlavní protagonisti deti ich veku.“

„Určite odporúčam aj iným školám zúčastniť sa na premietaní dokumentárnych filmov v rámci festivalu Jeden svet, je to autentická a realistická skúsenosť pre každého žiaka dozvedieť sa o problémoch dnešného globálneho sveta i o problémoch na Slovensku.“ (Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva)

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie