Prejsť na hlávný obsah
15 sep 2021

Čo môže pomôcť deťom z vylúčených komunít na ceste za lepším vzdelaním?

„Vezmite si, že v prvej vlne, keď sa ešte o pandémii nevedelo nič, kto vošiel do komunity, keď nie ľudia z komunitného centra alebo sociálni pracovníci z obecného úradu. Komunitné centrum nám vychádzalo maximálne v ústrety, pracovníci nám pravidelne hádzali do schránky vypracované pracovné listy a na základe toho sme mohli deťom uzavrieť známky. Prepadlo minimum detí,“ popisuje Gabriela Kazimírová, riaditeľka základnej školy v Petrovanoch, spoluprácu s našim miestnym komunitným centrom počas pandémie.

Naši kolegovia aj z ďalších komunitných centier sa počas najhoršieho pandemického obdobia zaslúžili o to, aby deti celkom nestratili kontakt so vzdelávaním, a to aj na úkor svojej bežnej agendy. Kvôli bezpečnostným nariadeniam s nimi realizovali individuálne doučovacie hodiny, vysvetľovali im zadania, ku ktorým deťom chýbal učiteľský výklad či im pomáhali s prístupom k online úlohám.

Podrobnejšie sme o vzdelávaní detí v komunitných centrách počas pandémie písali tu: Komunitné centrá pomáhajú deťom z vylúčených lokalít aj počas sprísnených pandemických opatrení

Podpora detí zo strany komunitných pracovníkov však siaha aj za hranice pandemickej situácie. „Tým, že pravidelne komunikujeme s komunitným centrom, vieme, aké sú individuálne problémy detí a môžeme zvoliť individuálny prístup. Očakávania sú také, že centrum do istej miery nahrádza rodičov, pracovníci sedia pri deťoch, keď si robia úlohy. Deťom chýbajú návyky. Sú rodičia, ktorým je to jedno, ale potom sú tu aj takí, ktorí chcú, aby ich deti niečo vedeli, a tí ich ženú do komunitného centra,“ oceňuje prínos Gabriela Kazimírová. „Verím, že spoločnou mravenčou prácou dosiahneme, že tie decká získajú základné vzdelanie.“

Deti z Kojatíc na výlete v Prešove

Prostredie, ktoré je pre deti vytvorené v komunitnom centre, sa snaží rozšíriť obzory ich bežnej každodennej skúsenosti nielen prostredníctvom pomoci s úlohami. Inšpiráciou sú pre ne rôznorodé komunitné aktivity, vzdelávať sa mohli formou hry aj počas letnej školy a tiež vďaka výletom za hranice komunity. Tam sa učia zručnostiam, ktoré sú pre iné deti možno bežné, ale pre tie z vylúčených komunít cudzie a spočiatku stresujúce.

„Brávame deti do múzea, kina, do pizzerie, kde sa učia sami si objednať jedlo, vybrať si z ponuky, jesť na verejnosti a nehanbiť sa,“ vysvetľuje Mária Lichvárová z komunitného centra v Kojaticiach. V lete jej deti napríklad navštívili historické centrum neďalekého Prešova, kde boli mnohé z nich po prvýkrát v živote. Jedno z dievčat, šiestačka Zdenka, sa po návšteve v cukrárni zaujímalo o to, akú školu musí vyštudovať, aby sa mohla stať aj ona čašníčkou.

Nie je neskoro na zmenu

V predošlom článku sme písali, ako môžu deťom z nepodnetného prostredia generačnej chudoby pomôcť v budovaní základných zručností predškolské kluby. Nie všetky deti však mali to šťastie, že sa im niekto venoval na tejto úrovni. Preto sa v našich centrách snažíme aj o to, aby sme inšpirovali aj staršie deti. Často sa stáva, že opakovane prepadávajú a odchádzajú zo školy s ukončenou siedmou či nanajvýš ôsmou triedou.

Jedným zo spôsobov, ako ich nadchnúť pre ďalšie vzdelanie, je kariérové poradenstvo. Má slúžiť primárne ako podpora k ukončeniu základnej školy, ale aj ako motivácia urobiť si ešte aj strednú školu, aby sa dokázali vymaniť z kruhu chudoby a nasmerovali sa na trochu iný život, než aký poznali doteraz. Poradenstvo môže byť skupinové, ale aj individuálne, a to prostredníctvom návštev dní otvorení dverí, besied so zástupcami rôznych profesií či osobných rozhovorov. „Línia, ktorá sa tam ťahá, je aj osobnostný a emocionálny rast detí, aby našli samy seba,“ zdôrazňuje Lenka Zápotocká, vedúca pre komunitnú prácu a vzdelávanie na našom oddelení Programov sociálnej integrácie.

Naša kolegyňa Jarka vo Sveržove sa skupinke tínedžerov systematicky venovala viac než tri roky. Foto: Peter Vološčuk

Nezanedbateľnou strankou veci je aj častokrát zložitá finančná situácia rodín detí, ktorá im neumožňuje pokračovať v ďalšom štúdiu. V tomto smere sa snažíme každý rok podporovať stredoškolských študentov formou štipendia. Už pár desiatok eur mesačne im dokáže pomôcť tým, že si môžu zaplatiť cestu do školy a naspäť domov autobusom. V čase pandémie si zasa mohli vďaka štipendiu zabezpečiť napríklad počítač na prístup k online úlohám.

Možnosť absolvovať štúdium a zároveň aj podporiť svoju rodinu majú aj vďaka duálnemu vzdelávaniu, čo je program, ktorý sme rozbehli už pred časom a aj tento rok sa nám doň podarilo zapojiť ďalších nových študentov a študentky.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie