Ako sme použili Fond 2% z dane v roku 2008

V roku 2008 sme z asignácie 2% z dane prijali 265 570,41 Sk (8 815,32 EUR) (získané prostriedky bolo možné použiť  do konca roka 2009).

Spolu použitá suma v roku 2008: 487 742,70 Sk (16 190,10 EUR): 

 • 10 819,54 Sk (359,14 EUR) – SOS Keňa – cestovné výdavky spojené s vyslaním dobrovoľníčky združenia do Kene – zabezpečenie distribúcie a kontrola materiálnej pomoci z výnosu zbierky SOS Keňa

 • 124 166,57 Sk (4 121,58 EUR) – SOS Gruzínsko – realizácia psycho- sociálneho post- traumatického tábora pre deti v Gruzínsku, nákup potravín, cestovné výdavky dobrovoľníka združenia

 • 26 000 Sk (863,04 EUR) – Adopčný program pre Afganistan – administrácia programu adopcií detí ulice v Kábule

 • 12 361, 84 Sk (410,34 EUR) – náklady spojené so študijnou cestou expertov na sociálnu inklúziu z Bosny a Hercegoviny do SR

 • 11 104 Sk (368,59 EUR) – finančná pomoc rodine ľudsko-právnej aktivistky z Barmy, ktorá žije v azyle v Thajsku

 • 6 768,50 Sk (224,67 EUR) – náklady spojené s pozvaním a vybavovaním štipendia a štúdia na Slovensku pre ľudsko-právnu aktivistku z Barmy

 • 4 712,67 Sk (156,43 EUR) – realizovanie projekcie a diskusie na tému ľudských práv v Barme počas Festivalu Pohoda- cestovné náklady hostí diskusií a organizačného tímu združenia

 • 80 010,85 Sk (2 655,88 EUR) – organizačné práce na festivale Jeden svet

 • 4 157,39 Sk (138 EUR) – náklady na spracovanie miezd pre organizačný tím festivalu Jeden svet

 • 9 000 Sk (298,75 EUR) – prenájom techniky v rámci vzdelávacieho projektu na slovenských školách s témou Miléniových rozvojových cieľov

 • 96 037,29 Sk (3 187,85 EUR) – cestovné a organizačné náklady spojené s projektmi MultikulturART a cyklom debát Ľudské práva – svet a my

 • 4 773 Sk (158,43 EUR) – cestovné náklady pracovníka združenia, realizujúceho prieskum potrieb barmských utečencov v Thajsku

 • 97 117,05 Sk (3 223,70 EUR) – odpisy a lízing auta združenia, používaného na cesty na rozvojové projekty do zahraničia, alebo na vzdelávacie podujatia pre školy a pre verejnosť na Slovensku

 • 714 Sk (23,70 EUR) – náklady na internetovú stránku jedensvet.sk a clovekvohrozeni.sk