Prejsť na hlávný obsah
19 feb 2014

Ako sa darí našim projektom v Keni?

1kontrola kenaNa prelome januára a februára absolvoval náš kolega Jozef Magda monitorovaciu cestu dvoch prebiehajúcich projektov v Keni v kraji Nakuru a na pobreží v Kilifi.

Na siedmich odborných učilištiach v kraji Nakuru sme založili vzorové záhrady, kde žiaci postupne zavádzajú nové poľnohospodárske postupy.

Vzorové záhrady, chovy zvierat, výrobne potravinových produktov, vyškolení učitelia a žiaci budú k dispozícii farmárskym komunitám v rámci konzultácií a dní otvorených dverí.

Projekt zároveň učilištiam pomôže prispôsobiť ich praktické vyučovacie predmety, aby viac reflektovali potreby miestnych komunít a inšpirovali mladú generáciu k profesii v poľnohospodárstve.

11kontrola kena kena111
Výlov rýb v chovnom rybníku Ihaleni Subukia YP – ukážka tzv. raised-bed gardening
9kontrola kena 10kontrola kena

Distribúcia energiu úsporných piecok
v Mtongani Kidundu VDFCC

Distribúcia energiu úsporných piecok
v Kakuluni VDFCC

5kontrola kena 8kontrola kena
Kagoto YP – školská záhrada

Kwetu Training Centre – kontrola
vzorových rybníkov počas odlivu.
Vypustený rybník slúži na odchyt juvenilných rýb

4kontrola kena 7kontrola kena

Dundori YP – využitie techniku
mulčovania, ktorá využíva suché
rastliny ako opatrenie
na zabránenie pôdnej erózii
a udržiavanie vlhkosti pôdy

Subukia YP – ukážka využitia
organických hnojív a pesticídov,
ktoré si študenti sami vyrobili

2kontrola kena 3kontrola kena

Cheptuech YP – školská záhrada rozdelená
na jednotlivé menšie políčka, kde študenti
pestujú rozličné plodiny, je tu priestor aj
pre experimenty s netradičnými plodinami
pre túto oblasť

Njoro YP – základom pestovania plodín
je dostatočné ohradenie záhrady

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie