Prejsť na hlávný obsah
26 nov 2019

Agentúra práce: Zamestnáme aj ľudí, ktorí nikdy prácu nemali

Vylúčené rómske komunity, ľudia ktorí majú nedostatočné sebavedomie, či stratili návyky alebo motiváciu. Títo všetci sa potrebujú zamestnať, rovnako ako my, no majú pri tom sťažené podmienky.

Spoločne s Banskobystrickým samosprávnym krajom preto Človek v ohrození v Lučenci vytvoril organizáciu s názvom Agentúra práce. Podporovať v nej bude dlhodobo nezamestnaných, prostredníctvom tréningov, ktoré im zlepšia sociálne zručnosti a pomôžu im získať pracovné návyky.

Na prácu je potrebná príprava

Pokiaľ niekto nemá dokončené základné vzdelanie, alebo nemá dostatočnú kvalifikáciu, nájsť si prácu je preňho násobne ťažšie. Pomôcť mu môže príprava na konkrétne pracovné miesto a na prijímací proces.

„Chceme aby do nášho kraja prišli noví investori a vieme, že jednou z vecí, ktoré posudzujú je to, či tu máme dostatok pracovníkov a kvalifikovanej pracovnej sily,“ hovorí podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter v reportáži pre RTVS. V reportáži odznelo aj to, že o kvalifikovaných pracovníkov majú firmy najväčší záujem.

Ľudí, ktorí potrebujú prácu, no delia ich od nej rôzne prekážky, žije v regiónoch veľa. Vo vylúčených rómskych komunitách sa tieto prekážky budovali celé generácie. Cieľom novej Agentúry práce je pomôcť týmto ľuďom nájsť si a udržať zamestnanie, aby mohli prelomiť kruh chudoby a stali sa novým vzorom pre ďalšie generácie.

„V spolupráci so zamestnávateľmi chceme pripravovať tréningy, ktoré budú zamerané na získavanie pracovných zručností potrebných pre vykonávanie konkrétnych pracovných pozícií,“ hovorí riaditeľka novej agentúry Michaela Mudroňová, ktorá je zároveň koordinátorkou pracovného poradenstva v organizácii Človek v ohrození.

Agentúra chce spolupracovať s komunitnými centrami, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami, s úradmi a so samosprávami. Agentúra plánuje robiť aj osobné nábory vo vylúčených komunitách.

Tréningové centrum bude slúžiť na získanie konkrétnych zručností.

Šanca pre nezamestnaných

Nie každý mal možnosť dokončiť si základné vzdelanie či získať rôzne praktické zručnosti, ktoré sú na mnohých pracovných miestach potrebné. Agentúra bude preto spolu so zamestnávateľmi vytvárať špecializované programy pre získanie konkrétnych pracovných zručností.

„Ak firma napríklad vyrába komponenty do strojov, zistíme, aké majú postupy práce a budeme ich simulovať, aby sa ich u nás ľudia naučili,“ vysvetľuje Michaela. Pôjde pritom o priamu spoluprácu so zamestnávateľmi. Agentúre zaplatia za sprostredkovanie zamestnanca a tá ho pripraví pre potreby firmy, ktorá sa vďaka tomu vyhne dlhému školiacemu procesu.

Agentúra práce sa pritom bude prispôsobovať požiadavkám trhu. Ak bude nových zamestnancov hľadať napríklad firma, ktorá vytvára drevárske výrobky či drevený nábytok, v Agentúre sa budú ľudia učiť pracovať s drevom.

Na to, aby sa ale človek vôbec mohol začať pripravovať na zamestnanie, musí najskôr prejsť prijímacím konaním. Mnohí z tých, s ktorými bude Agentúra pracovať, by kvôli nedostatku skúsenosti prijímacími pohovormi neprešli. Organizácia sa za nich preto zaručí.

„Chceme od zamestnávateľov aby im dali šancu, a my im s tými ľuďmi pomôžeme. Ide o to, aby sme z niekoho, kto nikdy nemal prácu, urobili zamestnaného človeka,“ vysvetľuje Michaela Mudroňová.

V Agentúre najskôr spravia s uchádzačom základnú diagnostiku: pozrú sa na jeho životopis, zistia, aké má praktické skúsenosti a zručnosti. Spoločne skúsia identifikovať prekážky, ktoré bránia uchádzačovi v zamestnaní. Tieto služby poskytne Agentúra nezamestnaným zadarmo.

Práca Človeka v ohrození sa neskončí ani po úspešnom získaní zamestnania. Organizácia bude s uchádzačmi pracovať aj potom, aby si prácu udržali. „Budeme sa snažiť pomáhať ľuďom prekonávať prekážky, motivovať ich k tomu, aby chodili do práce,“ dodáva na záver Michaela.

Agentúra práce začne fungovať od januára a prvý rok chce pomôcť nájsť si prácu 100 dlhodobo nezamestnaným ľuďom. Začiatočné financovanie organizácie zabezpečí Banskobystrický samosprávny kraj.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie