Prejsť na hlávný obsah
19 jún 2007

Zvyšovanie podpory Miléniových rozvojových cieľov u detí na Slovensku a v Rakúsku (2006)

Miléniové rozvojové ciele sú dokument, v rámci ktorého sa rozvinuté krajiny (medzi nimi aj SR) do roku 2015 zaviazali „pomôcť ľuďom v rozvojových krajinách vymaniť sa z úbohých a neľudských podmienok extrémnej chudoby.“

Pre učiteľov sme pripravili metodickú príručku Panáčik proti chudobe. Príručka okrem zrozumiteľných faktografických informácií obsahuje aj interaktívne aktivity použiteľné pri vyučovaní, založené na rolových hrách a skupinovej práci. Taktiež zahŕňa metodické pokyny pre učiteľov a obrazové prílohy pre žiakov. Príručka pracuje s nasledujúcimi tématickými okruhmi: Chudoba a hlad, Zdravie, Voda, Slumy, Vzdelanie pre všetkých, Fairtrade, Životné prostredie a Spoločne proti chudobe. Príručka bola koncipovaná tak, aby rozvíjala výtvarné, literárno-tvorivé, športové a technické zručnosti žiakov.

Naším zámerom bolo ponúknuť školám atraktívne a inovatívne formy výučby prostredníctvom moderných a príťažlivých metód. Cieľom bolo poskytnúť pedagógom ucelené a ľahko použiteľné materiály, ktoré im pomôžu pri vzdelávaní žiakov o živote v rozvojových krajinách, uvedomení si globálnych problémov a hľadaní ich riešenia. Jednotlivé témy a metódy napomáhajú rozvoju občianskych, komunikačných a sociálnych zručností žiaka, vedú ku kritickému mysleniu, empatii a tolerancii.

Učitelia vo svojich ohlasoch označili použitú metodickú príručku za dobrý učebný prostriedok, ktorý učí žiakom tolerancii a prosociálnosti. Okrem iného tiež ocenili jej použiteľnosť pre všetky vekové kategórie. Spracovanie tém často inšpirovalo učiteľov i žiakov k iným aktivitám – na hodinách prebehli diskusie o rasizme či chudobe, žiaci tvorili básne a rozprávky na dané témy, alebo sa aktivity skombinovali s inými projektmi.

Kontaktná osoba: Lukáš Zajac a Andrej Návojský

Projekt podporil Regional Partnership Programme, iniciovaný rakúskou rozvojovou agentúrou ADA v spolupráci s Programom MZV SR – SLOVAKAID.

 

slovakaid

Fotogaléria:

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie