Znepokojuje nás stupňujúce sa prenasledovanie Bahájov v Iráne (2010)

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Podľa mimovládnych organizácií monitorujúcich stav ľudských práv v Iráne, od začiatku minulého roka došlo vo viac než dvadsiatich mestách k zatýkaniu a vypočúvaniu príslušníkov tejto komunity. Zo strany režimu pravidelne dochádza k ich zastrašovaniu pri pohreboch a k znesväcovaniu cintorínov čo je znakom toho, že prenasledovanie sa odohráva na náboženskom podklade a nie je výsledkom akejkoľvek hrozby, ktorú by baháji predstavovali, ako to tvrdia vládni predstavitelia.

Pre bahájskych študentov zostávajú do veľkej miery neprístupné univerzity a iné inštitúcie vyššieho vzdelávania. V posledných rokoch, tí, ktorým sa podarilo na univerzity dostať, boli zo štúdia vylúčení počas prvého roku. Neustále sa objavujú správy o tom, že sa žiaci nemôžu prihlásiť na strednú, či dokonca základnú školu. Vládne zložky vytvárajú tlak aj na moslimských občanov, aby bahájov diskriminovali a prenasledovali.

Často dochádza aj k ekonomickému prenasledovaniu, pre ktoré sa baháji nemôžu zamestnať alebo začať podnikať. Boli zaznamenané mnohé prípady, keď baháji, ktorí podnikali museli pod hrozbou zatknutia odovzdať živnostenské listy.

Bahájska komunita v Iráne je vystavená:

 • Zatýkaniu a zadržiavaniu vo väzení v rozsahu niekoľkých dní, mesiacov či rokov;
 • Priamemu zastrašovaniu a vypočúvaniu zo strany úradov, niekedy za použitia vysoko intenzívneho svetla a telesných trestov;
 • Raziám v domoch a firmách, pričom boli väčšinou skonfiškované bahájske knihy a iné materiály;
 • Obmedzovaniu práva na vzdelávanie, vylučovaniu detí zo škôl a ich zastrašovaniu;
 • Súdnym procesom, počas ktorých sú baháji obviňovaní z propagandy proti vláde;
 • Monitorovaniu bankových účtov, pohybu a aktivít, čo zahŕňa aj oficiálne vypočúvanie a požadovanie informácií o ich živote, konaní, susedoch a pod.;
 • Ekonomickému prenasledovaniu, ktoré zahŕňa odopieranie vydať živnostenské listy, prípadne ich konfiškáciu;
 • Fyzickému napádaniu;
 • Znesväcovaniu a ničeniu cintorínov a zastrašovaniu v súvislosti s právom na pochovávanie;
 • Rozširovaniu dezinformácií a podnecovaniu k nenávisti voči nim a to i v oficiálnych masmédiách;
 • Konfiškácii majetku;

Bahájska viera je najmladšie svetové náboženstvo, jeho dejiny sa začali písať v roku 1844. Zakladateľom bahájskej viery bol Bahá´u´lláh z Teheránu vo vtedajšej Perzii. V Iráne predstavuje bahájske spoločenstvo najväčšiu náboženskú menšinu – hlási sa k nemu viac ako 300-tisíc veriacich. Bahájska viera hlása porozumenie, mier a jednotu medzi ľuďmi a náboženstvami sveta. Baháji veria, že všetci ľudia majú spoločného Stvoriteľa. Na Slovensku je bahájske spoločenstvo oficiálne registrované náboženstvo.

Ďalšie informácie:

Dva články Andreja Bána, ktoré vyšli v časopise .týždeň s názvom Irán: Obete viery

http://www.tyzden.sk/sk/svet/iran:_obete_viery.php a Baháji: neznáma genocída: http://www.bahai.sk/genocida.htm

Rozhovor Karola Sudora v SME: http://www.sme.sk/c/5193389/ariane-sabet-iran-na-nas-pouziva-stredoveke-sposoby-mucenia.html

Článok na www.bahai.sk s názvom Prenasledovaní pre náboženské presvedčenie v Iráne, ktorý vysvetľuje, prečo sú členovia mierumilovného náboženstva nepohodlní pre iránsky režim: http://www.bahai.sk/iran.htm