Prejsť na hlávný obsah
21 apr 2020

Vzdelávanie vo vylúčených komunitách počas pandémie

Predstavte si, že ste dieťa v tomto čase izolácie. A teraz si predstavte, že nemáte počítač, tablet, internet, ani písacie potreby. Nemáte knižky, ani vzdelaných rodičov, ktorí by vám vymýšľali vzdelávacie aktivity. Ako sa môžete učiť na diaľku? 

Za bežných okolností navštevujú našich päť komunitných centier na Slovensku desiatky detí z vylúčených komunít. Navštevujú u nás predškolskú prípravu, chodia na doučovanie a rôzne iné aktivity. Teraz sú komunitné centrá v krízovom režime a deti ich navštevovať nemôžu.  

Väčšina bežných detí môže vo výučbe pokračovať cez internet, za pomoci rodičov. Vo vylúčených komunitách to často možné nie je. Množstvo detí nemá prístup k internetu a už vôbec nie k počítačom, a tak zostali na čas odrezané od vyučovacieho procesu. 

S pomocou našich komunitných pracovníčok a pracovníkov sa doňho ale pomaly vracajú.  

Prečo sme potrební pre vzdelávanie? 

Každá komunita je iná, rodiny majú rozdielne možnosti a problémy. V každej z lokalít, kde pôsobíme, preto volíme trocha iný postup. Niektoré veci sú ale podobné.  

Základom, ktorý je všade rovnaký, je spolupráca so školami. Niekde to ide lepšie, inde horšie. Od toho sa potom odvíjajú aj naše vzdelávacie intervencie pre jednotlivé komunity.  

Veľkou výhodou našich kolegov a kolegýň v teréne je, že majú s komunitami vybudované úzke väzby. Rodičia aj deti ich poznajú a dôverujú im. Pre učiteľov je ťažšie komunikovať rodinám svoje požiadavky a terénni pracovníci sú v tomto veľkou pomocou.  

V chudobných rodinách často nemajú písacie potreby, čo je opäť niečo s čím vieme pomôcť. Deťom sme v priebehu posledných týždňov odovzdali základné pomôcky, ako písacie potreby, papiere, či podložky, aby si mohli vypracovávať úlohy. Naše pracovníčky a pracovníci tiež vedia deti a ich rodičov správne motivovať, aby sa snažili vzdelávať aj doma, v často ťažkých životných podmienkach.  

Ale pozrime sa teraz na jednotlivé komunity. Ako tam vzdelávanie konkrétne prebieha? 

Petrovany 

V Petrovanoch sme nadviazali dobrú spoluprácu s miestnou základnou školou a jej riaditeľkou. Vzájomne sa informujeme o dostupnosti online vzdelávania, hľadáme spoločne riešenia ako prepojiť učiteľov s rodičmi a keď to nejde cez internet, tak to ide cez telefón.  

Škola tiež s pomocou terénneho sociálneho pracovníka distribuuje tlačené materiály do rodín. My rodičov pravidelne kontaktujeme, aby sme ich motivovali, overili si či všetko funguje ako má, a pomáhali im, keď niečo nevedia alebo majú problémy.   

Dôležitá je úloha našej kolegyne Gitky, ktorá pochádza priamo z miestnej komunity a má k rodinám veľmi blízko. Deti motivujeme aj cez náš vlastný bodový systém – za prácu na úlohách získavajú body, za ktoré ich po určitom množstve za odmenu vezmeme na výlet, alebo na nejakú zážitkovú aktivitu. Aj keď tie sa nateraz odkladajú, body sa nikam nestratia.  

Naša kolegyňa Gitka počas v čase pred pandémiou. Momentálne deti nemôžu komunitné centrum navštevovať.

V najbližších dňoch zvažujeme aj dodanie edukačných hier do jednotlivých rodín, aby sa rodičia s deťmi mohli hravou formou ešte viac vzdelávať.  

Kojatice 

V Kojaticiach sa postupne pokúšame vzdelávanie čo najlepšie nastaviť. Deti z 1. stupňa ZŠ dostávajú tlačené materiály, ktoré každý týždeň vypracovávajú. Asistentky učiteľov im ich posielajú cez pomocníkov z Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorí ich každý týždeň aj pozbierajú a odnesú na kontrolu.  

V tomto prípade iba preverujeme či deti pracujú a podporujeme ich v tom. Dodali sme im tiež písacie potreby. Kojatice sú naša najchudobnejšia komunita a pomôcky na písanie vo veľa rodinách chýbali. Občas im oživíme vyučovanie, napríklad prostredníctvom edukačných časopisov, ktoré si deti s radosťou listujú a vypĺňajú.  

Deťom a mladým z 2. stupňa sme sami vypracovali rôzne pracovné listy, ktoré sme im rozdali, aby si mali ako opakovať učivo. Materiály mali veľký úspech a už na druhý deň nám rodiny telefonovali, či by nemohli dostať ďalšie. Do vypĺňania sa niekde zapojili dokonca aj celé rodiny.  

Začali sme aj komunikáciu so ZŠ Svinia, ktorej sa snažíme pomôcť s tým, aby sa materiály od učiteľov dostali k ich žiakom a žiačkam. Momentálne pracujeme na doriešení distribúcie, aby sme našli ten najlepší spôsob, ako vyplnené materiály dostať k deťom a naspäť k učiteľom na kontrolu.  

Postupne sa v spolupráci so školou snažíme vymyslieť systém, ktorý by pomohol čo najviac deťom zapojiť sa do diaľkového vzdelávacieho procesu. Oživujeme tu tiež náš motivačný bodovací systém, aby sme deti ešte viac podporili vo vzdelávaní.  

Sveržov 

V Sveržove sme rozdali vzdelávacie materiály pre mladšie deti a so staršími testujeme komunikáciu cez internet, keďže viacerí majú k dispozícii mobily s internetom. Zároveň sme rozbehli dobrú spoluprácu so ZŠ Sveržov. Riaditeľke pomáhame v komunite distribuovať učebné materiály, ktoré každý týždeň zbierame.  

Rodičia, ktorí s našim komunitným centrom spolupracujú, tiež priebežne zasielajú fotky, ako sa deti doma učia. Naši pracovnici priebežne pripomínajú význam učenia sa a podporujeme tiež venovanie sa rodičov deťom.  

Zatiaľ nemáme dosah na všetky deti, ale pracujeme na tom, aby sme podporovali vzdelávanie v čo najviac rodinách. Aj tu funguje motivácia cez rôzne aktivity a výlety, ale najviac deti a rodičov motivuje naša kolegyňa Jarka, ktorá má v komunite prirodzenú autoritu. 🙂 Je preto jednoduchšie keď plnenie školských povinností vyžadujeme my, ako keby to robila priamo škola.  

Rodičia posielajú našim pracovníkom aj fotografie učiacich sa detí.

V najbližších dňoch do rodín odovzdáme aj rôzne edukačné hry, aby sa rodičia v rámci svojich možností mohli zapojiť do vzdelávania detí.  

Roškovce 

V Roškovciach je zatiaľ vzdelávanie tvrdší oriešok. Vzdelávacie materiály odovzdávame deťom, ktoré sú za bežných okolností zapojené do nášho mentoringového programu, ako aj pár proaktívnym deťom, ktoré samy prejavili záujem. Ozvali sa nám však aj ďalšie mamičky a budeme sa preto snažiť o rozšírenie týchto aktivít.  

Nadviazali sme kontakt aj s miestnou ZŠ, pre ktorú sme zriadili krabicu v osade, kde môžu deti nosiť vyplnené pracovné listy. Momentálne však pracujeme na tom, aby táto aktivita bola pravidelná a aby deti úlohy aj vypĺňali. Radi by sme nastavili systém fungujúci pre všetkých učiteľov.  

Roškovce sú veľmi veľká komunita, a je náročné pracovať individuálne s každou rodinou. V týchto dňoch zvažujeme možnosť asistencie pri doučovaní v exteriéri, za dodržiavania hygienických a ochranných pravidiel. Pracujeme tiež na tom, aby sa aj tu vzdelávanie na diaľku postupne zlepšilo a rozšírilo aj do rodín, kde teraz nemáme dobrý dosah.  

Plavecký Štvrtok 

V Plaveckom Štvrtku sme pripravili individuálne balíčky pre všetky deti, ktoré predtým navštevovali naše komunitné centrum a teraz k nám nemôžu chodiť. U všetkých máme dobrú spätnú väzbu, či už formou fotografií alebo telefonátov a motivujeme ich prostredníctvom bodového systému. Materiály rozdávame na týždennej báze.  

Prednedávnom sme kontaktovali aj miestnu školu, ktorej môžeme pomôcť s distribúciou materiálov, s dosiahnutím detí, s ktorými doteraz neboli v kontakte, ako aj s motiváciou k učeniu. Od úspešnosti tejto spolupráce sa budú odvíjať aj naše vlastné vzdelávacie aktivity s deťmi.  

Vzdelávanie je veľmi dôležité, najmä v tomto čase, kedy môžu deti výrazne zaostať za svojimi rovesníkmi. Každá komunita má však svoje špecifiká a všade je potrebný trocha iný prístup. Základom je však spolupráca, vďaka ktorej môžeme postupne zapojiť do vzdelávania viac a viac detí.  

Tags: , , , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie