Prejsť na hlávný obsah
14 máj 2014

V Keni sme pomohli naštartovať užitočné projekty

Človek v ohrození v rokoch 2011 až 2013 prispieval v Keni k ochrane a obnove lesných a vodných zdrojov lesného komplexu Mau. V spolupráci s miestnou organizáciou NECOFA sme podporili aj komunitnú asociáciu lesa Koibatek vo vlastnom spravovaní ekosystému.

Ako píše šéfka misie ČVO v Keni Katarína Karásková: „Komunitná asociácia podpísala zmluvu o participatívnej správe lesa s Keňskou lesnou správou. Slávnostný ceremoniál si nenechali ujsť ani predstavitelia krajov Nakuru a Baringo, zástupcovia štátnej správy a samozrejme miestni obyvatelia“.

Komunitná asociácia, ktorá združuje komunitné skupiny sústredené okolo lesa, je terazKena2 plnoprávnym partnerom Keňskej lesnej správy. Spoločne spravujú a chránia takmer 9 tisíc hektárov lesa Koibatek. V priebehu nasledujúcich 5 rokov chcú založiť lesné škôlky, vysadiť stromy, zakladať živnosti zamerané na včelárstvo, pestovanie húb, zber liečivých rastlín, chov rýb, šírenie povedomia o využití bioplynu a solárnej energie a rozvíjať ekoturistiku.

Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet