Prejsť na hlávný obsah
13 nov 2014

Ukončili sme protipovodňové práce vo Vítkovciach

Obyvatelia Vítkoviec budú aj vďaka vám pokojnejšie spávať. Ukončili sme tam práce na tak veľmi potrebných protipovodňových opatreniach. Prehĺbili sme koryto potoka Lodina, ktorý každoročne zaplavuje záhrady tamojším obyvateľom a pred 4 rokmi sa zmenil na živel a zatopil celú obec. Podarilo sa nám poukázať na problematiku vzdúvania Hornádu, ktorý predstavuje komplexný problém spôsobujúci povodne v celom regióne a odštartovali sme spoluprácu zástupcov širokej odbornej verejnosti pri riešení spomínaného problému (napr. uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi obcou a Vodohospodárskym podnikom).
6
Vítkovce sú malá obec na východe Slovenska v okrese Spišská Nová Ves. Pred 4 rokmi ju postihla povodeň, ktorá zničila obecný majetok aj súkromný majetok obyvateľov. Napríklad miestna škola bola zatopená až po prvé poschodie a viacero domov do výšky okien.
5
Peniaze na potrebný materiál a pracovníkov na protipovodňové práce – spolu 5100 eur – získala obec aj vďaka vám, ktorí ste prispeli do zbierky na pomoc Vítkovciam, ktorú Nadácia VUB zdvojnásobila.

OZ Človek v ohrození plánuje v budúcnosti s obcou spolupracovať a pokračovať v realizácii protipovodňových opatrení za účasti širšej odbornej verejnosti – Vodohospodárskeho podniku ako správcu povodia Hornádu, pôdohospodárov a lesníkov a environmentálnej obce.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie