Prejsť na hlávný obsah
04 mar 2007

Tréning tradičných pôrodných asistentiek v Afganistane (2005)

Afganistan patrí ku krajinám s najvyššou úmrtnosťou novorodeniat. Na stotisíc pôrodov pripadá 1700 úmrtí matiek a úmrtnosť novorodeniat predstavuje až 16.5%. Projekt vo výške 1440 USD bol podporený z Fondu darcov 2 % z dane.

Provincia Kapisa trpí akútnym nedostatkom zdravotníckych zariadení a preto sa mnohým ženám počas tehotenstva nedostáva takmer žiadna odborná starostlivosť. Najbližšia nemocnica v meste Shirkat je od dedín vzdialená dve hodiny cesty autom, ktoré však väčšinou chudobné rodiny nevlastnia. Tradičné pôrodné asistentky sú preto jediným zdrojom zdravotnej starostlivosti, ktorú ženy na vidieku počas tehotenstva môžu využiť.

Na tréningu sa zúčastnili prevažne staršie ženy, ktoré majú s pôrodníctvom vyše desaťročné praktické skúsenosti. Potrebovali si však ozrejmiť niektoré nové metódy starostlivosti o matku a dieťa, naučiť sa pracovať so zdravotníckymi nástrojmi a zlepšiť hygienické návyky počas poskytovania zdravotnej starostlivosti tehotným ženám.

Gramotnosť medzi vidieckymi ženami v Kapise je približne na úrovni 1%. ČVO a AWRC preto počas tréningu využilo najmä obrázkový manuál, ktorý názorne ženám vysvetľuje rôzne aspekty spojené s tehotenstvom. Tréning po odbornej stránke pripravila Dr. Waheeda, ktorá v minulosti pracovala s afganskými utečenkyňami v pakistanskom Pešaváre. Tréning bol zameraný na niekoľko kľúčových oblastí, predovšetkým na starostlivosť o matku a dieťa počas tehotenstva, správnu výživu v tehotenstve, ale aj priebeh pôrodu, starostlivosť o matku a dieťa po narodení dieťaťa a komplikácie, ktoré môžu nastať počas tehotenstva alebo samotného pôrodu. Zvláštnu pozornosť venovali trénerky požívaniu sterilných nástrojov počas pôrodu a rovnako aj včasnému identifikovaniu komplikovaných prípadov, ktoré si vyžadujú odborné vyšetrenie na klinike. To v mnohých prípadoch rozhoduje, či tehotná žena a jej dieťa prežijú. V závere tréningu obdržali účastníčky sadu zdravotníckych pomôcok a obrázkový manuál pre pôrodné asistentky.

Podobný tréning sa v Sherkhankhaili a Bakuchame organizoval vôbec po prvý krát a medzi samotnými ženami sa tešil obrovskej podpore, keďže obidve dediny dlhoročne trpia vysokou úmrtnosťou tehotných žien aj detí.

 

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet