Prejsť na hlávný obsah
26 júl 2016

SOS Roškovce: Chceme nastaviť komunitám zrkadlo do budúcnosti bez násilia

V sociálne vylúčených komunitách, v ktorých pôsobíme, je násilie súčasťou denného života. Je to zaužívaná forma správania na dosiahnutie, či už lepšieho postavenia v komunite, alebo riešenia vzniknutých vzťahových problémov. Deti a mládež tieto vzorce správania kopírujú a tvoria si vlastné pravidlá života, ktoré sa pre ne, pokiaľ nie sú správne usmernené, môžu stať normou. Rovnako dospelým často chýbajú zručnosti na riešenie konfliktov bez násilia.

Aj preto v spolupráci s Nadáciou detí Slovenska prichádzame s projektom SOS Roškovce, ktorý má snahu aktuálnu situáciu, pokiaľ ide o tému násilia v sociálne vylúčených, rómskych komunitách, zmeniť.

Chceme prispieť k sctiliveniu vybraných detí, aby ďalej priamo ovplyvňovali svoje rovesnícke skupiny, rodičov i spolužiakov. Plánujeme tiež osloviť túto tému na viacerých úrovniach a zamerať sa na komunitu ako celok. Prinášaním nového pohľadu a verejným odsúdením násilného správania sa tak v dlhodobom meradle pokúsime okresať takéto prejavy.

Prostredníctvom videí, ktoré budú tvorené deťmi a mládežníkmi, chceme ukázať ľuďom v sociálne vylúčených lokalitách, ale i verejnosti, že násilie nám nie je ľahostajné a vieme nájsť lepšie cesty ako dosiahnuť riešenie v konfliktoch či už v škole alebo doma.

Z komunitných centier: Vydávame metodickú príručku Nebo, peklo, raj…

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

logo NDS_1200px

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie