Prejsť na hlávný obsah
07 nov 2018
V kategóriach

Skutočné darčeky – včelie úle a sadenice sú už v Keni

Včelie úle a sadenice pomáhajú odstraňovať chudobu a obnovujú ekosystém

Vaše skutočné darčeky sa dostali do kenských dedín Mariashoni, Kamuri, Managu a Asanayo v provincii Nakaru, v juhovýchodnej časti vrchoviny Rift Valley. Obyvatelia týchto dedín boli po dlhé roky obeťami politicky motivované etnického násilia. Od 90. rokov až po rok 2007, kedy povolebné násilie stálo životy 1200 ľudí a vyše 350 000 ľudí bolo prinútených opustiť domovy. Sadenice a úle pomáhajú jednej z najohrozenejších skupín v tejto oblasti – menšine Ogiek žijúcej v lesnej oblasti Mau.  Žije tu 25 000 obyvateľov. Komunita Ogiek sa tradične zaoberala produkciou medu, ktorý predstavoval dôležitý zdroj obživy, ale aj spôsob získavania príjmov.

V dôsledku odlesňovania a ničenia ekosystémov v Mau (medzi rokmi 1992 a 2002 lesný komplex stratil takmer 25 % svojho objemu kvôli výrubom alebo iným bezohľadným zásahom) sa však významne znížilo množstvo tradičných včelích úľov prirodzene sa nachádzajúcich v horných korunách stromov, čo viedlo k zníženiu produkcie medu. Znížená produkcia medu zapríčinila zníženú dostupnosť medu na domáce účely, ako aj jeho nedostatok na miestnych trhoch, čo malo priamy dopad na zníženie príjmov domácnosti živiacich sa produkciou medu alebo iných produktov spojených s včelárstvom. V posledných rokoch táto situácia prispela k zvýšeniu úrovne chudoby v komunite až na alarmujúcich 60 %.

Modernizácia včelárstva

Napriek týmto výzvam sa komunita Ogiek naďalej zaoberá včelárstvom, ktoré je ich pevnou súčasťou obživy ako aj hlavným prostriedkom obchodovania. Prostredníctvom distribúcie vylepšených tradičných úľov a produktívnejších moderných úľov sa zlepšila produkcia medu . Okrem spotreby pre vlastné domácnosti, mohli produkciu medu rodiny predať. Zvýšili sa tak príjmy domácností a znížila sa chudoba. Nové moderné včelárstvo umožňuje ľuďom sa lepšie postarať o svoje rodiny a žiť dôstojnejší život.

Nové sadenice stromov zastavujú odlesňovanie a zlepšujú poľnohospodárstvo.

Ďakujeme!

Staňte sa naším pravidelným podporovateľom a pomáhajte ľuďom v ohrození v oblastiach, kde je na vytvorenie zmeny potrebný dlhší čas. Dajte im šancu na bezpečnejší a dôstojnejší život: Chcem byť pravidelným darcom

Viac informácií k distribuovaným skutočným darčekom:

Kozy
Záchody
Doučovanie
Tabuľa do školy a školské pomôcky

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie