Prejsť na hlávný obsah
05 jún 2018

V Keni sme odovzdali Skutočné darčeky – kozičky

Kozičky zo Skutočného darčeka, ktoré sme mohli zakúpiť vďaka Vám, darcom z projektu, už majú svoj domov! Počas Veľkej noci sme navštívili Keňu a „darčeky“ sme  odovzdali. Oslovili sme Andreu Najvirtovú, ktorá u nás koordinuje humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, aby nám povedala, ako distribúcia prebiehala.  

Vďaka darcom z projektu Skutočný darček sme mohli darovať ľuďom v Keni niekoľko kôz. Kam presne putovali?
V Keni pomáhame zvyšovať potravinovú bezpečnosť a budovať udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo už dlhodobo. Poznáme teda najurgentnejšie potreby obyvateľstva a vedeli sme, že kozy budú pre najchudobnejšie rodiny predstavovať zmysluplnú pomoc. Kozičky sme odovzdali rodinám v dedinkách Asanyo a Kamuri v centrálnej Keni v regióne Rift Valley, v ktorom sme už predtým pôsobili.

Ako to prebiehalo?
Kozy sme rozdávali začiatkom apríla tohto roku. Samotnému darovaniu kôz predchádzala komunikácia s našou lokálnou partnerskou organizáciou. S tou sme spoločne identifikovali najchudobnejšie rodiny, ktorým by takýto darček najviac pomohol. Partnerská organizácia taktiež kozy zaobstarala, takže ráno sme sa spolu s kozami vybrali po cestách-necestách do cieľových dedín. Samotnej slávnostnej distribúcii vždy predchádzalo stretnutie s komunitou, počas ktorého sme diskutovali o tom, ako kozy najefektívnejšie využívať. Na týchto stretnutiach tiež veľmi často znelo, ako sú miestne rodiny za túto pomoc vdačné.

Aká je v Keni momentálne situácia? Ako tam ľudia žijú? Boli “naše” kozy pre ľudí pomocou?
Aj keď Keňa za posledné roky zaznamenala pokroky v ekonomickom rozvoji, v krajine naďalej pretrvávajú obrovské nerovnosti v prístupe k základným službám ako vzdelávanie alebo zdravotná starostlivosť a mnoho obyvateľov naďalej žije v extrémnej chudobe. Problémom sú taktiež nevypočitateľné poveternostné podmienky s častým výskytom období sucha a každoročnými záplavami, ktoré ohrozujú potravinovú bezpečnosť aj počet pracovných miest v poľnohospodárstve. Vidiecke poľnohospodárstvo je hlavným zdrojom obživy pre väčšinu obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby. Chovom kôz sa lokálne komunity postavia na vlastné nohy, keďže im vďaka mlieku zabezpečí dlhodobý prísun obživy a finančných príjmov z predaja nadbytočného mlieka na miestnom trhu.

Kde ste v Keni zháňali kozy?
Kozy sme nakupovali prostredníctvom našej miestnej partnerskej organizácie, ktorá ich pár dní pred odovzdávaním kúpila u miestnych chovateľov kôz, ktorí ručia za ich zdravotný stav. Niekoľko ľudí sa počas našej vianočnej kampane domnievalo, že kozy pošleme zo Slovenska, ale takáto pomoc by nebola veľmi efektívna. Miestne kozy sú nielen lacnejšie (o nákladoch na transport ani nehovoriac), ale navyše sú prispôsobené na život v miestnych podmienkach, takže z nich je v Keni podstatne väčší úžitok.

Na internete často zaznievala kritika, že ich ľudia zjedia a bude po pomoci. My však vieme, že rodiny s nimi majú iné plány…
Ľudia v komunitách sami vedia, že chovom kôz zabezpečia živobytie členom ich komunity a teda že osoh zo živej a zdravej kozy je dlhodobý. Správnym chovom sa stádo kozičiek rozrastie o ďalšie mláďatá a čoraz viac členov komunity bude mať prístup k mlieku a neskôr k dodaným príjmom z predaja kôz na trhu. Z ušetrených peňazí si tak budú môcť zabezpečiť ďalšie potreby, ako napríklad vzdelávanie. Pre rodiny sme preto poskytli školenie, ako sa čo najlepšie starať o svoju kozu, aby priniesla čo najväčší osoh.

Čo bol pre teba najsilnejší moment z odovzdávania Skutočných darčekov v Keni?
Veľmi silný zážitok pre mňa bolo vidieť, akú radosť kozy komunite priniesli. Ukázalo to, ako konkrétne môžeme zo Slovenska pomáhať najchudobnejším rodinám v Keni a že to má naozaj zmysel. Všetkým darcom za to úprimne ďakujeme.

Pozrite si aj naše video, ktoré sme pre Vás v Keni nakrútili.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie