Školy pomohli školám po povodniach

M. Sýkora, sept. 2010, SR: Dodávka plná školských potrieb smeruje na Hornú Nitru24. septembra 2010 – Spolu s organizáciou Člověk v tísni – Slovensko sme v rámci programu SOS Povodne 2010 koordinovali aj akciu „Školy školám“,  cieľom ktorej bolo pomôcť tým školám, ktoré v dôsledku povodní utrpeli škody na budovách, vnútornom zariadení a vybavení, či vzdelávacích materiáloch a pomôckach pre deti. Do programu sa zapojili desiatky škôl z celého Slovenska, ako aj iné inštitúcie a firmy. Za prejavenú pomoc veľmi pekne ďakujeme! Viac