Prejsť na hlávný obsah
27 nov 2007

Školské kluby Jeden svet na školách (2007)

Na čele klubov stoja kluboví lídri alebo skupina lídrov, ktorí realizujú projekcie dokumentárnych filmov pre svojich rovesníkov vo voľnom čase – po vyučovaní.

Lídrom Klubu Jeden Svet sa môže stať jednotlivec alebo skupina žiakov, ktorí sú ochotní organizovať premietania dokumentárnych filmov a diskusie s pozvanými hosťami na pravidelnej báze.

Kluboví lídri budú vyškolení v septembri 2007. Intenzívne školenia sú nevyhnutné k získaniu potrebných informácií o problematike, zručností potrebných k organizovaniu podujatí a moderovaniu diskusií. Žiaci budú motivovaní, aby sami neskôr prichádzali s aktivitami, ktoré môžu pomôcť zvýšiť povedomie o globálnych témach a marginalizovaných skupinách v regióne. S lídrami klubov bude koordinátor projektu v priebehu jeho trvania v neustálom kontakte.

Premietanie filmov môže byť zakončené diskusiou, väčšinou s atraktívnym hosťom, ktorý má skúsenosti s danou tematikou alebo pozná oblasť, o ktorej film hovorí. Študenti majú možnosť zahrať si aj rolové hry, ktoré sú súčasťou nami dodanej metodickej príručky.

V rámci projektu Kluby Jeden svet budeme v priebehu leta 2007 kontaktovať pedagógov na stredných školách po celom Slovensku. Nadviažeme na skúsenosti z predošlých rokov a do projektu zapojíme už fungujúce kluby pri stredných školách v Banskej Bystrici, Modre, Partizánskom, Prešove, Sučanoch a Žiline. Na ďalších sedem škôl doručíme žiakom súbor šiestich filmov na DVD k vyššie uvedeným témam, ktoré budú kluboví lídri medzi septembrom a decembrom 2007 premietať vo voľnom čase pre svojich spolužiakov. Okrem sady DVD obdržia aj sadu vzdelávacích materiálov, ktorá bude okrem iného obsahovať informácie o filmoch a rolové hry dopĺňajúce každú tému.

Kontaktná osoba: Andrej Navojský

Projekt podporil Úrad vlády SR.

 

Úrad vlády SR

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie