Prejsť na hlávný obsah
31 máj 2010

Rozvoj vidieka v Afganistane (2010 – 2011)

Cieľom projektu je poskytnúť ženám odborné školenia zamerané na zefektívnenie domácej poľnohospodárskej produkcie, vytvorenie pracovných príležitostí, skvalitnenie výživy a zlepšenie zdravia členov domácností zapojených do projektu.

M. Ondeková, Afganistan, máj 2010: Školenie zamerané na zefektívnenie domácej poľnohospodárskej produkcie

Vzhľadom na nepriaznivú socio-ekonomickú situáciu negramotných a pologramotných vidieckych žien v provincii je potrebné ženám poskytnúť nielen adekvátne vedomosti a zručnosti, ale aj finančný kapitál, materiálne vybavenie a technickú podporu pri predaji ich produktov na miestnych trhoch.

Doposiaľ sa do projektu zapojilo 130 žien, ktoré sa zúčastnili školení o výžive a zdravotnej starostlivosti, pestovaní poľnohospodárskych plodín v domácich záhradách a mikropodnikaní.

M. Ondeková, Afganistan, máj 2010: Tréningové materiály zamerané na zefektívnenie domácej poľnohospodárskej produkcie

Teoretické poznatky o pestovaní si účastníčky vyskúšali aj v praxi na prenajatých políčkach v blízkosti školiaceho centra. Pod vedením odborných inštruktorov vypestovali zo semiačok priesady, ktoré neskôr vysadili a v súčasnosti sa tešia prvej úrode. Získané skúsenosti a zručnosti sa ženám podarilo úspešne aplikovať aj vo vlastných záhradách. Okrem pestovania a starostlivosti o zeleninu v priebehu rastu sa naučili aj to,  ako zeleninu následne spracovať a uskladniť,“ hovorí Matúš Buran, terénny pracovník OZ Človek v ohrození v Kábule.

M. Ondeková, Afganistan, máj 2010: Políčko pri školiacom centre

V decembri 2010 pribudol do školiaceho strediska skleník, v ktorom sa ženy učia pestovať plodiny a starať sa o skleník samotný.

Účastníčky navštevujú aj základné kurzy čítania, písania a počítania, keďže väčšina žien v kurzoch je negramotná.

Mnoho účastníčok školení má malé deti, a preto aby matky mohli navštevovať školenia, bola v rámci školiaceho centra zriadená škôlka pre ich 3 mesačné až 6 ročné deti. V súčasnosti škôlku navštevuje 55 detí.

Pre mužov z Hizatkhail organizujeme pravidelné stretnutia zamerané na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti a dôležitosti účasti žien na podnikaní a verejnom živote komunity.

Podobný projekt zameraný na zefektívnenie poľnohospodárskej produkcie sme spustili v novembri 2010 aj v obci Ušturgram v dištrikte Hisa-i-awal Koistan.

 

Projekt podporil Program MZV SR SlovakAID.

 

 

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.


 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie