Prejsť na hlávný obsah
18 mar 2007
V kategóriach

Projekty transferu know-how zo slovenskej transformácie (2005-2007)

Cieľom projektu „Podpora predstaviteľov nezávislých think-tankov na Kube“ z roku 2005 bolo podporiť rozvoj neideologických výskumných skupín, podnietiť kritické myslenie, vytvoriť priestor na otvorený dialóg a výmenu názorov, ako aj iniciovať transfer poznatkov z post- socialistického Slovenska na socialistickú Kubu. V rámci projektu boli na Kube vytvorené dve výskumné skupiny – vzdelávacia a ekonomická, ktoré prostredníctvom víkendových stretnutí s ľuďmi z celého ostrova zaujímajúcimi sa o dané oblasti zozbierali názory na vopred stanovené témy. Výstupom zo stretnutí bolo vytvorenie dvoch prác – jednej obsahujúcej návrhy na zmenu v oblasti vzdelávania a druhej v oblasti ekonomiky. Komentáre k obom prácam napísalo i viacero expertov na vzdelávanie a ekonomiku zo Slovenska.

 

Colegio de pedagogos independientes

 

Ďalší projekt združenia „Príprava predstaviteľov nezávislých think-tankov na budúcu tranzíciu Kuby“ posunul v roku 2006 spoluprácu s kubánskymi intelektuálmi ešte ďalej. Cieľom projektu bolo umožniť priamu interakciu medzi kubánskymi nezávislými učiteľmi/vychovávateľmi a ekonómami, a slovenskými expertmi v daných oblastiach. V rámci projektu vycestovala na Kubu odborníčka na oblasť vzdelávania Zuzana Humajová ako aj liberálny ekonóm Matúš Pošvanc, ktorí prednášali skupinkám nezávislým intelektuálom o transformácii vo vzdelávaní a ekonomike na Slovensku po roku 1989. Okrem toho, že obaja slovenskí experti napísali po návrate na Slovensko štúdie o súčasnom stave kubánskeho vzdelávania/ekonomiky a návrhoch na zmenu, rovnakej úlohy sa zhostilo i 15 nezávislých učiteľov a 9 nezávislých ekonómov.

Združenie Človek v ohrození vydalo najlepšie z analýz i v knižnej podobe. Obe publikácie si môžete objednať na adrese suvadova@clovekvohrozeni.sk

 

Publikácia Aká je budúcnosť vzdelávania na Kube?

 

– vydaná v máji 2007

– slovensko – španielska verzia

– obsahuje 5 analýz vzdelávacieho systému na Kube

 

 

Publikácia Kubánska ekonomika – súčasný stav, perspektívy a odporúčania

 

– vydaná v septembri 2007

– slovensko – španielska verzia

– obsahuje 7 analýz kubánskej ekonomiky


 

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie