Premietali sme film Navždy Černobyľ

V rámci pravidelných premietaní sme koncom apríla zaradili aktuálnu snímku Navždy Černobyľ.Po premietaní sme diskutovali o predlžovaní životnosti jadrových elektrární na Ukrajine s Paľom Širokým, Greenpeace a Danou Marekovou, CEE Bankwatch Network. Sme radi, že sa podujatie stretlo s mimoriadnym ohlasom.

56608dd7-9915-4a52-b240-fc37b92e43be