Prejsť na hlávný obsah
29 apr 2017

Povedz to posunkami: Nepočujúcich z vylúčených lokalít učíme komunikovať

Na chvíľu sa zamyslí, potom si prstami chytí lalôčik ucha akoby upozorňoval na náušnicu. A vzápätí si rukou poklepká po ramene. Dievča. Kamarátka. Hovorí posunkovou rečou 10-ročný Števko a ukazuje na usmievavú Ráchel, ktorá sedí vedľa neho.

Len chvíľu navštevoval internátnu školu pre deti so sluchovým postihnutím, no prekvapuje tým, ako veľa si pamätá. A čo si nepamätá, to dokonale znázorní tak, že všetci pochopia, čo chce povedať.

„Je to herec,“ smeje sa Ľubica Šarinová, lektorka posunkového jazyka, ktorá na tri dni prišla učiť do komunitného centra v Plaveckom Štvrtku. Nepočujúcim deťom i dospelým z neďalekej rómskej osady chce pomôcť oprášiť to, čo sa kedysi naučili či ukázať im nové posunky, ktoré im uľahčia ich život v spoločnosti.

„Mnohí dospelí z tunajšej rómskej osady sa nikdy neučili posunkovú reč. Ovládajú iba jednoduché znaky, ktoré si sami v rodine vytvorili, aby spolu dokázali komunikovať,“ hovorí Milena Fulajtárová, pracovníčka z komunitného centra v Plaveckom Štvrtku, ktoré prevádzkuje Človek v ohrození.

„Ak teda dieťa rastie a niečo si chce vypýtať, automaticky na to ukáže alebo sa to snaží znázorniť tak, ako si to pamätá. Postupom času sa tak vytvorí akoby vlastná posunková reč, ktorá sa v rodine používa. Avšak, problém nastáva napríklad vo chvíľach, keď má človek komunikovať v posunkoch s niekým iným či ísť na úrad. Musí ho niekto sprevádzať,“ vysvetľuje Milena.

Človek v ohrození preto v spolupráci s Nadáciou Pontis zorganizoval trojdňový kurz pre deti i dospelých s postihnutím z rómskej osady v Plaveckom Štvrtku. Milena odhaduje, že spomedzi 600 ľudí, ktorí vo vylúčenej lokalite žijú, je asi 30 z nich čiastočne alebo úplne nepočujúcich.

„Takýchto ľudí je teda pomerne veľa. Nik s nimi nepracuje a postihnutie ich obmedzuje v tom, že takmer nikam nechodia,“ hovorí Milena s tým, že dospelí nemajú skoro žiadne možnosti naučiť sa posunkovú reč. Hoci deti či mladí môžu navštevovať špeciálny internát, mnoho rodín si nemôže dovoliť ho deťom platiť. A ani deti samotné nie sú podľa nej pripravené na život na internáte.

„V predškolskom klube v našom komunitnom centre sa deti snažíme adaptovať na niečo, čo nastane, to znamená pripraviť ich tak, aby mohli plynule prejsť od nás na základnú školu. Avšak, ak dieťa zo dňa na deň odíde z rómskej osady, kde v podstate neboli určené takmer žiadne pravidlá, na internát so striktným režimom, nedokáže sa tak rýchlo prispôsobiť,“ približuje Milena. Často tak ich pobyt na internáte po krátkom čase skončí.

Víkendovým kurzom sa učenie posunkovej reči ale nekončí. To, čo si deti či dospelí osvoja, si budú môcť opakovať aj ďalej. Milena totiž pripravuje vlastné kurzy posunkového jazyka, vždy raz mesačne, v sobotu.

Bezplatný kurz posunkového jazyka trval od piatka do nedele (28.-30.4.) v čase od 8:00 do 17:00 h (v nedeľu len do 12:00 h) v komunitnom centre v Plaveckom Štvrtku. Uskutočniť sa mohol vďaka podpore Nadácie Volkswagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie