Prejsť na hlávný obsah
08 feb 2017

Pomohli sme postaviť dievčenský internát v Keni

Je to hotové! V kenskom meste Adiedo sme dokončili výstavbu dievčenského internátu pre 76 študentiek. Bude slúžiť strednej škole, v ktorej sa vzdeláva mnoho detí zo znevýhodneného prostredia. Vyše polovica žiakov sú čiastočnými alebo úplnými sirotami.

„Zmiešaná škola ponúka svoje vzdelávacie služby vysokému počtu detí, ktorých rodiny nie sú schopné finančne prispievať na chod tejto inštitúcie. Rozvoj školy je preto v značnej miere závislý od dobrej vôle súkromných donorov alebo rôznych rozvojových organizácií,“ vysvetľuje náš projektový koordinátor Marek Šimon.

4 5

Čiastočnými alebo úplnými sirotami je viac než polovica študentov. Väčšina z nich stratila buď jedného alebo oboch rodičov pre vírus HIV a AIDS. „Región Homa Bay je oblasťou s najvyšším výskytom HIV a AIDS v celej Keni, pričom štatistický úrad uvádza momentálny výskyt vírusu na úrovni 25 až 27 percent,“ priblížil Marek. Predpokladá sa, že v regióne dnes s vírusom HIV žije asi 20 000 detí a približne 140 000 dospelých.

9 10

Strednú školu v súčasnosti navštevuje vyše 400 žiakov a asi tri stovky z nich bývajú v školských internátoch. Pre dievčatá ale škola urýchlene potrebovala rozšíriť ubytovací priestor, pôvodné kapacity už zďaleka nestačili. Vďaka novej budove sa nevyhovujúca situácia dievčat na internáte výrazne zlepší.

11 13

Škola v Adiedo bola otvorená v roku 2010 a miestnou vládou bola označená za centrum excelentnosti.

Projekt vznikol vďaka spolupráci s Nadáciou Pomoc druhému.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie