Prejsť na hlávný obsah
30 nov 2020

Pomoc, potápame sa! Deti na hodinách geografie diskutujú (aj) o následkoch klimatickej zmeny

Človek v ohrození predstavuje novú príručku globálneho vzdelávania v predmete geografia. Originálnym spôsobom deťom ukazuje, ako sú ich životy prepojené so životmi ľudí na druhej strane sveta. Pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska je k dispozícii 600 výtlačkov. Objednávať si ju môžu v tlačenej aj v elektronickej podobe na tomto odkaze.

V snahe pochopiť zložitosť tohto sveta sa prostredníctvom geografie dostávame ďalej ako len po čítanie máp. Ukazuje nám dopady ľudského správania na prírodu, či už v lokálnom, alebo globálnom meradle. Otvára otázku, ako sa vysporiadať s problémami dneška s ohľadom na budúcnosť planéty.

LUKÁŠ VICEN, SPOLUATOR PRÍRUČKY

Tri ukážkové aktivity z príručky

Témy v príručke sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha reagovať na nedostatočnú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Ich veľkým benefitom je, že sú priamo prepojené s učivom geografie, vďaka čomu ich učitelia môžu bez väčších komplikácií začleniť do svojich hodín:

„Pomoc, potápame sa!” – Aké dopady má klimatická zmena na naše životy? 

Deti pomocou praktických úloh hľadajú riešenia, ktoré by pomohli potápajúcim sa ostrovným štátom. Ich zistenia prezentujú celej triede a spoločne diskutujú o tom, ako sa ich osobne klimatická zmena dotýka. 

„Cesta za vzdelaním” – Malo by mať každé dieťa na svete právo na vzdelanie? 

Deti sa oboznamujú s príbehmi detí z rôznych krajín (vrátane Slovenska), ktoré musia prekonávať na svojej ceste do školy náročné prekážky. Spoločne sa zamýšľajú nad svojou vlastnou cestou do školy a učia sa pritom pracovať s mierkou mapy.  

„Mestá budúcnosti” – Aké sú výhody a nevýhody mestského života?  

Žiaci v skupinách simulujú prácu metropolitného inštitútu a diskutujú o opatreniach, vďaka ktorým sa môže aj ich obec či mesto rozvíjať udržateľným spôsobom.

Príručka globálneho vzdelávania v predmete geografia.

Čo prináša globálne vzdelávanie do škôl?

Globálne vzdelávanie prináša do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi udalosťami vo svete a v našom bezprostrednom okolí. Reaguje tak na to, že dôsledky nášho správania sa dnes šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú aj na životy ľudí v iných krajinách.

Učitelia nám často hovoria, že pri aktivitách v príručke ich najviac prekvapujú reakcie ich žiakov. Stávajú sa svedkami originálnych riešení na zložité otázky. Deti najviac oceňujú, ak sa o ich názory niekto zaujíma, dá im priestor sa zamyslieť a spolupracovať.

METODIČKA GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA LENKA PUTALOVÁ

Globálne vzdelávanie prepája teóriu s praxou a vťahuje deti priamo do navrhovania reálnych riešení. Spoznávanie sveta cez vlastné životné situácie v deťoch prebúdza zvedavosť a snahu meniť veci vo svojim okolí. Namiesto memorovania štandardných tém z osnov si deti rozvíjajú svoje argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa tak učia nielen formovať vlastný názor ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov.

Ciele udržateľného rozvoja v príručke.

Príručka Globálne vzdelávanie v predmete geografia vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie