Prejsť na hlávný obsah
24 nov 2009

Podpora mimovládnych organizácií na východnej Ukrajine (2006-2007)

Cieľom semináru bolo poskytnúť vedomosti v oblasti projektového manažmentu a vytvoriť príležitosti na vzájomnú kooperáciu mimovládnych organizácií z východných regiónov Ukrajiny. Súčasťou projektu bola aj podpora deviatich „pilotných projektov“, zameraných na cieľovú skupinu detí a mládeže.

Pre dvadsať zástupcov mimovládnych organizácií, ktoré realizovali pilotné projekty, sme v spolupráci s našou partnerskou organizáciou Nadácia Europe XXI. usporiadali seminár v Kyjeve, na ktorom mali účastníci možnosť nadobudnúť skúsenosti z oblasti fungovania štátnych inštitúcií, donorských organizácií, ako aj medzinárodnej spolupráce a prostredníctvom dvoch slovenských expertov aj skúsenosti z transformačného procesu a vzniku a fungovania mimovládneho sektora na Slovensku.

Ďakujeme za podporu Programu MZV SR SlovakAID.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie