Prejsť na hlávný obsah
06 jan 2011

Podpora komplexného socio-ekonomického rozvoja vidieckych komunít (2010 – 2011)

 

Projekt sa zameriava na nasledovné činnosti:

Naším cieľom je aktívne zapojiť miestne ženy a mužov, prostredníctvom školení zvýšiť ich odborné kapacity využiteľné najmä pre rozvoj poľnohospodárstva na miestnej úrovni a rozšíriť možnosti ich príjmov.

V porovnaní s inými provinciami je táto oblasť Afganistanu pokrytá značným drevnatým porastom a má dostatok vody. Má teda pomerne dobré klimatické a geologické podmienky na rozvoj poľnohospodárstva a preto predpokladáme, že náš projekt bude mať dlhodobý pozitívny dopad na rozvoj miestnej komunity,“ povedala šéfka projektov humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce združenia, Marcela Ondeková.

 

Projekt podporil Program MZV SR SlovakAid.


Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie