Prejsť na hlávný obsah
09 feb 2015

Počet ľudí bez domova na Ukrajine dramaticky rastie

Jedným z alarmujúcich dôsledkov vojny na Ukrajine je už takmer jeden milión vnútorných presídlencov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, predovšetkým z regiónov Donecka a Luhanska, ale aj z Krymu. Podľa posledných údajov UNHCR sa títo ľudia sťahujú najmä do východných regiónov Ukrajiny, mnohí našli útočisko v Kyjeve. Návrat do bojových zón je pre nich nemysliteľný, no život „na pol ceste“, bez zázemia, stáleho ubytovania a práce, je pre mnohých na hranici prežitia. Len niektorí mali šťastie, že sa o nich postarala rodina. Väčšinu presídlencov tvoria starší ľudia, ženy s deťmi a ľudia s postihnutím, ktorí prebývajú v zberných centrách poskytnutých vládou. Humanitárna pomoc, ktorú organizujú ukrajinské mimovládne organizácie a ich dobrovoľníci, ale aj UNHCR, či ktorú poskytujú európske štáty, zmierňuje naliehavú situáciu najmä teraz v zimných mesiacoch, kedy mnohí presídlenci zostali bez kúrenia, teplého oblečenia a jedla. Vladimír pochádzajúci z Donecka sa po zintenzívnení bojov v auguste 2014 spolu s ďalším 147 ľuďmi ocitol v zbernom centre v Mariupole. Z domu utekali len v letnom oblečení a v papučiach. Za pomoc a dary od ukrajinských spoluobčanov je veľmi vďačný, i keď podmienky zďaleka nie sú ideálne: „Je to lepšie, než byť ostreľovaný.“

ut 11Foto: V zberných centrách pre presídlencov sú prevažne ženy a deti.

Ukrajinská vláda len v októbri 2014 prijala zákon o zabezpečení práv a slobôd vnútorne presídlených osôb. Finančnú pomoc, aj to len skromnú, však dostanú len najzraniteľnejšie skupiny – chorí, starí, slobodné matky, aj keď ľudí v núdzi je omnoho viac.

ut 18Foto: Odovzdávanie humanitárnej pomoci. Jeseň 2014

ut 27Foto: Odovzdávanie humanitárnej pomoci. Jeseň 2014

Jednou z hlavných úloh našej partnerskej organizácie Vostok SOS je aj priama sociálna, zdravotnícka, psychologická, či právna pomoc a distribúcia humanitárnej pomoci vnútorným presídlencom. Aj vďaka vašej pomoci budeme môcť zmierniť ich utrpenie.

Text: Marta Králiková/Foto: Michal Burza

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie