Prejsť na hlávný obsah
02 sep 2021

Po starkých sme na Ukrajine pomáhali aj deťom a rodičom

Posledný rok sme sa venovali tomu, aby mali mladí ľudia, deti a ich rodičia, ktorí žijú na Ukrajine v blízkosti kontaktnej línie, možnosť starať sa o svoje duševné zdravie a získali bezpečný priestor, v ktorom sa môžu rozvíjať. Ak žijete dlhé roky v oblasti, kde pretrváva vojenský konflikt, neutrpí len vaše fyzické zdravie, ale aj to duševné.

Celé rodiny na východe Ukrajiny trpia psychickou traumou. Generácia viac ako pol milióna detí vyrastá obklopená násilím a strachom, čo môže mať dlhodobý vplyv na ich budúcnosť a na sociálnu štruktúru krajiny.

O problémoch, ktoré zažíva najmladšia ukrajinská generácia následkom vojenského konfliktu, sme písali už tu: Viac ako pol milióna detí na Ukrajine vyrastá v násilí a strachu

V období od septembra minulého roku až do konca tohto leta sme sa preto zamerali na to, aby sme deťom a dospelým zo zasiahnutých oblastí pomohli zmierniť následky traumy a získať tak možnosť na lepšiu budúcnosť. Na začiatku sme sa venovali príprave priestorov, v ktorých môže prebiehať psychosociálna pomoc pre zraniteľné skupiny ľudí z oblasti.

Zrekonštruovali sme 5 sociálno-vzdelávacích centier v mestách Avdiivka a Bakhmut, ktoré boli predtým súčasťou napríklad materských či základných škôl. Opravili sme podlahy, vymaľovali, opravili a namontovali svetlá, vymenili okná či dvere, vždy v závislosti od technického stavu konkrétnych priestorov.

Ďalším 15 centrám sme poskytli potrebné materiálne vybavenie. Pomohli sme tak vytvoriť bezpečné učebné priestory pre deti a mládež, v ktorých je teraz možné moderným spôsobom realizovať výučbu, psychosociálne aktivity a didaktické hry na zmiernenie traumy a skvalitnenie života detí. Dokopy sme tak podporili 1030 detí, ktoré sa tešia, že sa môžu hrať a robiť si úlohy v príjemnom prostredí plnom teplých a veselých farieb, čo pôsobí vo vojnových mestách Bakhmut a Avdiivka ako iný svet.

Súčasťou pomoci deťom boli aj stretnutia s detskou psychologičkou. Konali sa každý pracovný deň (s výnimkou obdobia lockdownu) prevažne v poobedných hodinách, keďže sa jednalo o mimoškolskú aktivitu. Didaktické aktivity boli prispôsobené vždy pre konkrétnu vekovú kategóriu a zohľadňoval sa pri nich aj individuálny psychosociálny stav detí.

V centrách sme sa však zamerali aj na pomoc dospelým. Pre každého obyvateľa konfliktnej oblasti, bez ohľadu na vek, pohlavie, či zázemie boli k dispozícii v priemere na 20 hodín týždenne psychologičky, ktoré organizovali skupinové sedenia, ale aj individuálne konzultácie. Zameriavali sa väčšinou na odolnosť post-traumatického mentálneho zdravia a absolvovalo ich 298 ľudí, z ktorých tvorili výraznú väčšinu ženy.

Tie sa v prevažnej miere zúčastňovali aj lekcií pozitívneho rodičovstva, ktoré mali už od začiatku veľmi dobrú odozvu. Skupinové lekcie realizovali sociálni pracovníci, ktorí boli k dispozícii priemerne 10 hodín týždenne, v prípade potreby alebo záujmu však poskytovali aj individuálne konzultácie pre rodičov. Na žiadosť účastníkov sa konali aj tematické sedenia zamerané na prevenciu emočného vyhorenia. Medzi účastníkmi prebiehali vždy veľmi živé diskusie a lektorom sa podarilo postupne zaangažovať okrem žien-matiek a babičiek aj niekoľko mužov-otcov. Dokopy sa lekcií zúčastnilo 212 rodičov.

Ďalšou oblasťou, na ktorú sme sa zamerali, bolo pracovné poradenstvo. Nezamestnanosť je pretrvávajúcim problémom nielen východnej Ukrajiny a vedie k depresii a celkovému poklesu životnej úrovne. Poskytli sme preto konzultácie s pracovnými poradkyňami dokopy pre 164 ľudí z regiónu. Kľúčové otázky, ktoré naše profesionálne sociálne pracovníčky riešili, boli zamestnávanie na plný alebo čiastočný úväzok, ale aj zamestnávanie starších ľudí.

Veríme, že podpora, ktorú dospelí a deti v centrách dostávajú, im pomôže vytvoriť stabilnejší základ pre ďalší život, v ktorom už nemusí prevládať strach a neistota.

Projekt sme realizovali vďaka podpore SlovakAid a v spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou Child Smile.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie