Prejsť na hlávný obsah
12 jan 2015

Naše úspechy v Keni

„Vďaka tomuto projektu som si schopný sám platiť školné. Kompletne mi to otvorilo oči,“ hovorí Moses Ndonye, študent stredného odborného učilišťa Subukia v kraji Nakuru.

Keňa 1

Moses je študentom tesárstva a synom drobného farmára žijúceho v okrese Subukia v kraji Nakuru. Podobne ako väčšina jeho rovesníkov, pôvodne nemal záujem o uplatnenie sa v poľnohospodárstve. Jeho vzťah k tomuto odboru sa však zmenil po tom, čo sa zapojil do školského poľnohospodárskeho klubu – spoločného projektu Človeka v ohrození a kenskej organizácie NECOFA (Network for Ecofarming in Africa).

V kraji Nakuru, kde je väčšina populácie závislá na farmárčení, nedostatok vhodných a cenovo dostupných technológií, či adekvátnych finančných služieb pre drobných farmárov, spôsobuje nízku produktivitu v poľnohospodárstve. Väčšina poľnohospodárskej produkcie sa predáva v nespracovanej podobe, s nízkou pridanou hodnotou, čo udržuje príjmy farmárov na minime. Mladí ľudia preto nevidia perspektívu v tomto sektore, a hromadne odchádzajú do miest. Tu však majú často problém nájsť si prácu, zatiaľ čo na vidieku chýba pracovná sila a priemerný vek farmárov sa zvyšuje.

V Subukii a na ďalších šiestich odborných učilištiach v kraji Nakuru, Človek v ohrození spolu s organizáciou NECOFA založil školské záhrady, chov drobnej zvery a domáci priemysel s cieľom predstaviť miestnej mládeži praktické zručnosti v oblasti ekologického poľnohospodárstva, spracovania potravín, ale aj marketingu a predaja produktov v okolitých dedinách, mestách a obciach. Našim hlavným zámerom je pomôcť malým farmárom nájsť uplatnenie v oblasti agropodnikania a predísť tak ich migrácii do miest.

Mosesov záujem o farmárčenie sa začal zvyšovať po tom, ako sa zapojil do školského poľnohospodárskeho klubu. „Keď som začal študovať, zameriaval som sa výhradne na svoj odbor a na ukončenie štúdia. Vďaka tomuto projektu som sa však veľa naučil, čo zmenilo moje myslenie.“ Hovorí Moses. „Uvedomil som si, že môžem začať farmárčiť, a Boh ma môže požehnať vysokými výnosmi, čo môže výrazne zlepšiť moju životnú úroveň. Rozhodol som sa, že namiesto odchodu za prácou do mesta sa budem venovať agropodnikaniu.“

Keňa 2

V poľnohospodárskom klube sa Moses naučil efektívnym a ekologickým metódam pestovania plodín, chovu zvierat, či rôznym technikám spracovania poľnohospodárskej produkcie. „Vďaka tomuto projektu som sa naučil, že je možné pestovať plodiny bez používania chemikálií a umelých hnojív. Skúsil som to aj doma, a je to lepšie než používanie chemikálií. Aj keď umelé hnojivá urýchľujú rast, organické potraviny sú zdravšie a výživnejšie. Je to pre nás výhodné, pretože doma máme dostatok hnoja, a nemusíme nakupovať umelé hnojivá. Stačí kúpiť sadenice. Doma som to odskúšal, a zaznamenal som veľa pozitívnych zmien.“

Pre Mosesa a jeho rodinu sú tieto zručnosti obzvlášť užitočné, keďže je jedným z 15 detí miestneho farmára, ktorý bol až doteraz jediným živiteľom rodiny. Paul Ndonye si všimol Mosesov vzrastajúci záujem o farmárčenie, a jeho výpomoc na rodinnej farme si vysoko váži. „Keď nie som doma, farma je pod Mosesovým dozorom a ja mu dôverujem.“

Keňa 3

Moses šíri svoje vedomosti nielen v rodine, ale aj v rámci svojej komunity. „Rodina ma stále žiada, aby som im ukázal čo nové som sa v škole naučil, a sú radi keď im to ukážem. Okresný riaditeľ a ďalší ľudia z okolia navštívili našu školu, aby sa od nás dozvedeli nové poznatky v oblasti farmárčenia. Pýtali sa, prečo je ich kukurica postihnutá chorobou. Keď som mal možnosť s nimi hovoriť, povedal som im, že to môže byť spôsobené dlhodobým používaním umelých hnojív a absenciou striedania plodín, čo môže viesť k zníženiu úrodnosti pôdy,“ vysvetľuje Moses.

Moses si na otcovej farme založil malú záhradku, kde si precvičuje to, čo sa naučil v poľnohospodárskom klube. Po pár mesiacoch zozbieral prvú úrodu, ktorú predal, a zo zisku si po prvý krát bez pomoci svojich rodičov zaplatil školné. Vďaka tomuto úspechu sa jeho záujem o poľnohospodárstvo ešte zvýšil. „Keď ukončím školu, vrátim sa domov a začnem pracovať na farme. Uvedomil som si, že farmárčenie môže byť dobrým biznisom, ktorý môžem rozbehnúť keď ukončím školu.“

Projekt „Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti malých farmárov prostredníctvom šírenia praktických poznatkov odbornými učilišťami v kraji Nakuru“ realizuje občianske združenie Človek v ohrození z prostriedkov SlovakAid.LOGO slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie