Prejsť na hlávný obsah
18 sep 2020

Moldavsko: Nová analýza pomôže s digitalizáciou samospráv

V moldavskom projekte sa nám podarilo úspešne dokončiť  IT analýzu, ktorá pomôže digitalizácii miestnych samospráv Komrat a Ceadir-Lunga. S pomocou slovenského experta sme zanalyzovali potreby pre zavedenie informačného systému, ktorý by zefektívnil procesy a spravovanie dokumentov samosprávy.

Vo februári do Moldavska vycestoval konzultant Michal Machala, aby so samosprávami zdieľal slovenské skúsenosti s informatizáciou. Okrem toho pomohol lokálnemu expertovi zanalyzovať aktuálny stav a navrhnúť praktické riešenia.

„Dvanástim zástupcom samospráv Komrat a Ceadir-Lunga som počas školenia predstavil konkrétne príklady a širokú paletu nástrojov, ktoré využívali slovenské mestá a obce v oblasti informatizácie, a ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre moldavské samosprávy,“ hovorí Machala.

Školenie slovenského experta pre zástupcov samospráv.

Slovenský a miestny expert po školeniach spolupracovali na spísaní analýzy, ktorú sme priebežne konzultovali s miestnymi samosprávami. K dnešnému dňu je analýza hotová, schválená a úspešne odprezentovaná.

Bez analýzy sa samosprávy nepohnú

Na to, aby sa samosprávy zlepšovali, potrebujú konkrétne údaje a návrhy. Odborná analýza im poskytla prehľad, ktorý by inak nemali, a poučila ich o možnostiach ako môžu zefektívniť svoje fungovanie.  

Experti im navrhli rôzne praktické riešenia. Vychádzajúc z výšky potrebných financií pritom ponúkli celú paletu návrhov – od komplexného nastavenia nového systému až po opatrenia, ktoré dokážu priniesť veľa vylepšení aj s malým rozpočtom.

„Okrem zavádzania komplexných systémov sú tu aj rôzne možnosti ako zaviesť bezplatné riešenia, ktoré by zamestnancom samospráv zjednodušili prácu, znížili množstvo zbytočných papierov, a zvýšili bezpečnosť dokumentov v elektronickej podobe,“ naznačil niektoré z možností slovenský expert.

Veríme, že táto analýza poslúži ako užitočný podklad do budúcnosti. Vďaka analýze majú samosprávy svoje potreby odborne zmapované a poznajú už aj konkrétne opatrenia, spolu s ich cenovými odhadmi. Vďaka tomu môžu tiež ľahšie zháňať finančné prostriedky na veľmi konkrétne a jasné ciele.

Prezentácia výslednej analýzy zástupcom samospráv.

Ďalší krok je digitalizácia

V samosprávach Komrat a Ceadir-Lunga sme minulý rok pomohli založiť klientske centrá, ktoré miestnym obyvateľom  výrazne zjednodušujú vybavovanie úradných záležitostí. Ďalším krokom v modernizácii samospráv je digitalizácia ich služieb, ktorou prešli aj slovenské samosprávy.

Náš projekt s názvom Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti do rozvoja Gagauzska a regióna Taraclia má celkovo prostredníctvom podpory dobrej správy vecí verejných prispieť k udržateľnému a spravodlivému sociálno-ekonomickému rozvoju Moldavskej republiky.

Hlavným cieľom je zefektívniť fungovanie samospráv a posilniť občiansku spoločnosť v Gagauzsku a Taraclii. Využívame pri tom jedinečné slovenské skúsenosti s budovaním demokratického štátu a s podporou občianskeho aktivizmu. 

Projekt je realizovaný v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa a financovaný z prostriedkov SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie