Prejsť na hlávný obsah
07 jún 2024

Boli sme na návšteve v Libanone

V januári sme vám priniesli v  článku informácie o našich projektoch v Libanone. Kolegyne Paula a Ivana sa nedávno vrátili z návštevy Akkaru a priniesli čerstvé novinky priamo z „miesta činu“. Ako pokračuje projekt spracovania potravín? Koľko solárnych panelov sme nainštalovali? A čo plánujeme ďalej? 

Akkar sa nachádza v severnej časti Libanonu, čo je prevažne poľnohospodársky región. Zároveň je to jedna z najchudobnejších oblastí krajiny, ktorá zápasí s ekonomickou depriváciou, nedostatočnou vodohospodárskou a hygienickou infraštruktúrou. Väčšina obcí regiónu nedokáže zabezpečiť svojim obyvateľom prístup k základným službám. To nepriaznivo ovplyvňuje životné prostredie, vzniká napätie v komunitách a ohrozuje to aj bezpečnosť. Pri počte 1,1 milióna obyvateľov žije viac ako 700 tisíc ľudí pod hranicou chudoby. Akkar má 100 km dlhú spoločnú hranicu so Sýriou a slúži ako druhý najvyužívanejší vstupný bod pre sýrskych utečencov, ktorých je tam takmer 300 tisíc. Nezamestnanosť v Akkare je až 65 %. My sa snažíme miestnym obyvateľom pomôcť v rámci našich projektov. Chceme, aby boli sebestační, aby sa naučili hospodáriť v súlade s prírodou a aby sa im v podnikaní darilo. Prečítajte si o troch aktivitách, v ktorých sa o to snažíme. 

Je čoraz viditeľnejšie, že Libanon čelí významným klimatickým výzvam. Nepravidelné zrážky, stále vyššie teploty a dlhotrvajúce obdobie sucha majú neblahý vplyv na poľnohospodárstvo. Tieto klimatické zmeny ohrozujú potravinovú bezpečnosť a živobytie, preto sú udržateľné poľnohospodárske postupy a podpora libanonských poľnohospodárov aj utečeneckých komunít také kľúčové pri zmierňovaní nepriaznivých účinkov.“

Paula Gierak, vedúca oddelenia humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce

Spracovanie potravín 

Do projektu spracovania potravín sa prihlásilo takmer 3000 ľudí. Z nich sa do „finále“ dostalo 145, z toho 117 žien. Účastníci a účastníčky absolvovali 10-dňový odborný vzdelávací kurz v oblasti spracovania potravín, ktoré má pozitívny dosah na krajinu, keďže znižuje dovoz zo zahraničia a podporuje miestnu ekonomiku. Vzhľadom na pretrvávajúcu hospodársku krízu v Libanone môže propagovanie pestovania a spracovania miestnych potravín pomôcť vytvoriť pracovné miesta a zároveň podporiť malých poľnohospodárov aj výrobcov potravín.  

Skupina absolvovala aj 5-dňový kurz účtovníctva, marketingu a riadenia podniku. Boli sme sa pozrieť na záverečnom školení, kde sa hovorilo o tom, ako vybrať správny názov produktu a logo, aj ako ho jednoducho vytvoriť napríklad v programe Canva. Jednou z hlavných výhod takéhoto neformálneho podnikateľského vzdelávania je, že ho môžu absolvovať aj tí, pre ktorých je formálne vzdelávanie z nejakého dôvodu nedostupné. Všetci absolvovali aj jednodňové školenie o udržateľnom hospodárení s vodou. 

Zúčastniť sa školenia o brandingu produktov bolo aj pre mňa osobne veľmi obohacujúce. Školenie bolo interaktívne, účastníčky projektu sa intenzívne zapájali do debát, mali kreatívne nápady a bolo vidieť, že majú veľký záujem uspieť so svojimi produktami.  Osobne ma potešil aj fakt, že sme mali možnosť sa s nimi aj bližšie porozprávať a spoznať ich život mimo projektových aktivít.

Ivana Müllnerová, programová manažérka pre Blízky východ a severnú Afriku

Výhodou takýchto školení je aj to, že jednotlivcom pomáha rozvíjať kritické myslenie a schopnosti riešiť problémy. Pomáha im aj pochopiť trendy na trhu, identifikovať príležitosti a orientovať sa vo výzvach. Štúdie ukázali, že ženy, ktoré sa zúčastňujú na takomto neformálnom vzdelávaní, majú väčšiu pravdepodobnosť, že si založia a udržia vlastné podnikanie. To v konečnom dôsledku vedie k väčšej ekonomickej nezávislostí a k zlepšeniu sociálneho postavenia.  

Solárne panely 

Na základe analýzy miestneho prostredia sa na inštaláciu solárnych systémov vybrali dve poľnohospodárske družstvá a jedno vzdelávacie centrum, pričom všetky sa nachádzajú v chudobných oblastiach s vysokou hustotou osídlenia. Inštalácia solárnych panelov prebehla v rámci aktivity „hotovosť za prácu“, pričom vybraní účastníci – konkrétne 10 mužov – absolvovali najskôr školenie a následne robili samotnú inštaláciu pod dohľadom technického inžiniera z dodávateľskej firmy. 

Na strechy poľnohospodárskych družstiev nainštalovali 12 panelov, batériu a kontrolný systém, ktorý zabezpečujú dostatočný výkon pre fungovanie strojov. Na strechu vzdelávacieho centra bolo nainštalovaných 6 panelov.  

Solárne panely pomáhajú miestnym obyvateľom získať čistý zdroj elektrickej energie a zastaviť používanie dieselových generátorov. Elektrická energia poskytovaná štátom je v Libanone dostupná len na menej ako 2 hodiny denne, ak vôbec. Z tohto dôvodu si väčšina obyvateľov zvykla na systém súkromných poskytovateľov elektrickej energie. Pre poľnohospodárske družstvá, školy, vzdelávacie centrá atď. je však táto služba finančne nedostupná, a preto je ich činnosť závislá od denného prídelu elektriny od štátu. To, samozrejme, priamo vplýva na kvalitu hospodárskych alebo vzdelávacích činností.   

Inštaláciou solárnych panelov vo vzdelávacom centre sa nám podarilo zvýšiť dostupnosť elektrickej energie o 50 %. V poľnohospodárskom družstve pokryla inštalácia solárnych panelov 100 % energie potrebnej na správne fungovanie strojov.

Kateřina Maierová, zástupkyňa ČVO v Libanone

Systém na zber dažďovej vody 

Na základe zistení z monitorovacích návštev a rozhovorov s miestnymi obyvateľmi sme na inštaláciu na zber dažďovej vody vybrali nové inovatívne poľnohospodárske družstvo v obci Bireh. Družstvo sa nachádza v husto zaľudnenej obci a má proaktívne vedenie, ktoré sa zaviazalo k udržateľným aktivitám.  

V rámci projektu sa v období dažďov bude zachytávať voda zo striech a následne recyklovať na pitnú alebo úžitkovú vodu, čo podčiarkuje naše snahy naučiť miestne obyvateľstvo zodpovednému hospodáreniu s vodnými zdrojmi. Na inštaláciu bolo vybrané aj poľnohospodárske družstvo v meste Chadra, kde nainštalovaný systém na zber dažďovej vody pomáha pri umývaní olív, lisovaní olivového oleja a celkovej prevádzke pri spracovaní olív. 

Inštalácia systému na zber dažďovej vody prebehla v rámci aktivity „hotovosť za prácu“, pričom vybraní desiati účastníci absolvovali najskôr školenie o daných systémoch a neskôr vykonávali samotnú inštaláciu. V oboch družstvách sme nainštalovali šesť tankov na zber dažďovej vody s objemom 2000-3000 litrov. 

V pomoci pokračujeme ďalej 

V nasledujúcom období budeme distribuovať štartovacie balíčky a hotovosť na nákup surovín všetkým absolventom a absolventkám potravinárskeho kurzu. To im uľahčí začiatok podnikania v potravinárstve, ktoré je finančne náročné a pre mnohých nedostupné. 

Budeme tiež organizovať štyri networkingové podujatia zamerané na prepájanie trhov a uľahčenie spolupráce medzi spracovateľmi potravín, maloobchodníkmi a poľnohospodárskymi družstvami. Viac informácií vám prinesieme zasa nabudúce. 

Aktivity pre zraniteľné utečenecké a libanonské obyvateľstvo v regióne Akkar v severnom Libanone sú podporené zo zdrojov SlovakAid a realizujeme ich v spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou International Humanitarian Relief.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie