Prejsť na hlávný obsah
04 jún 2008

Globálna dimenzia na vysokých školách (2008-2009)

Projekt vychádzal z potreby a praktického významu výučby pre študentov pri ich ďalšej profilácii v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce a ďalších tém globálneho rozvojového vzdelávania. Z dotazníkového prieskumu predchádzajúceho projektu uskutočneného Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV EU), na konci zimného aj letného semestra, vyplynul záujem viacerých študentov o využitie poznatkov získaných na predmete „Medzinárodná rozvojová pomoc a spolupráca“ aj v ich budúcej profesii.

Z tohto dôvodu sme sa v rámci tohto projektu sústredili na budovanie aktívnej spolupráce medzi študentmi FMV EU v Bratislave a expertmi z mimovládnych organizácií na Slovensku. Veríme, že priamy kontakt študentov s ľuďmi z praxe a mimovládneho sektora tiež podporil formovanie názorov študentov na ich profesionálne pôsobenie po absolvovaní vysokej školy a vďaka získaným kontaktom a skúsenostiam im uľahčil ich „štart“ do pracovného života. Vyhodnotenie výučby očami študentov nájdete tu.

Cieľom projektu bolo i poskytnúť vybraným študentom školenie o dobrovoľnej práci v rozvojových krajinách a vzbudiť ich záujem o dobrovoľníctvo v mimovládnych organizáciách, aby tak získali reálnu predstavu o fungovaní humanitárnej a rozvojovej pomoci. V rámci dvoch seminárov pre študentov o dobrovoľníctve a profesionálnej rozvojovej práci, ktoré sa uskutočnili 5. – 7. 12. 2008 a 30.1. – 1. 2. 2009, sme študentom a mladým ľuďom z rôznych regiónov priblížili praktickú stránku rozvojovej pomoci na konkrétnych príkladoch a skúsenostiach manažérov ČVO a poskytli im potrebné informácie o profesionálnej rozvojovej práci a dobrovoľníckej činnosti a o tom, ako a kde je možnosť sa do podobnej činnosti zapojiť. Pri tejto príležitosti vznikol aj krátky manuál určený pre záujemcov o dobrovoľníctvo a profesionálnu rozvojovú a humanitárnu prácu. Elektronickú verziu si môžete stiahnuť tu.

Pre pedagógov, expertov z mimovládneho aj vládneho sektora FMV EU v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou zorganizovala už III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvojová pomoc a spolupráca 2008“. Bližšie informácie na fmv.euba.sk/rp.

S ďalšími vysokými školami/univerzitami sme sa v rámci  októbrového školenia podelili o naše úspechy a v spolupráci s týmito kolegami podporili mladých pedagógov na rôznych vysokých školách/univerzitách na Slovensku. Zamerali sme sa aj na prepojenie a podporu spolupráce medzi slovenskými MVO s vysokými školami na Slovensku a tak stimulovali výmenu praktických skúseností s vedeckými poznatkami medzi týmito dvoma sektormi. Seminár sa konal 17.- 19. októbra 2008.Pri tejto príležitosti vznikol aj krátky manuál, ktorý si v elektronickej verzii môžete stiahnuť tu.

 

Viac informácii o projekte poskytne:

Ivana Raslavská

Koordinátorka projektu Globálna dimenzia na vysokých školách

OZ Človek v ohrození

Svätoplukova 1

821 09 Bratislava

tel.: 02/55422254

mail: raslavska@clovekvohrozeni.sk

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

slovakaid

Fotogaléria:

konferencia "Rozvojová pomoc a spolupráca 2008"
konferencia "Rozvojová pomoc a spolupráca 2008"
výučba o globálnych témach na FMV EUvýučba o globálnych témach na FMV EU
seminár pre dobrovoľníkov
seminár pre dobrovoľníkov

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie