Prejsť na hlávný obsah
19 dec 2008

Filmové kluby Jeden svet (2011-2013)

 

Združenie Človek v ohrození má niekoľkoročnú skúsenosť s organizovaním filmových klubov na školách – už od roku 2005 motivujeme žiakova žiačky, aby vytvorili sieť školských klubov, kde by sa premietali dokumenty z festivalu Jeden svet.

Myšlienkou projektu Filmové kluby Jeden svet je, aby aktívni mladí ľudia, stredoškoláčky a stredoškoláci, formou dokumentárnych filmov vo svojom voľnom čase priblížili rôzne aktuálne, prevažne globálne témy, svojim spolužiačkam a spolužiakom. Lídri/líderky klubov, ako aj ostatní diváci a diváčky môžu takto lepšie pochopiť príčiny, kontext a možnosti riešenia rôznych globálnych problémov, môžu diskutovať so zaujímavými osobnosťami na aktuálne témy, ale hlavne sa stretnúť so svojimi rovesníkmi  a rovesníčkami, ktorých tiež hlbšie zaujíma svet okolo nás. Aktívne líderky a lídri  filmových klubov majú týmto spôsobom možnosť vyskúšať si rolu moderátorov/moderátoriek diskusií, ako aj pozíciu organizátorov/organizátoriek akcií, zistiť ako funguje PR a propagácia v praxi, a tí najšikovnejší z nich každý rok navyše dostanú príležitosť podieľať sa na tvorbe dokumentárnych filmov v rámci medzinárodnej filmovej školy.

HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU je využiť dokumentárny film ako účinnú metódu pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv a rozvojovej pomoci v rámci ich voľnočasových aktivít, ako aj obracať pozornosť žiačok a žiakov k premýšľaniu o hodnotách otvorenej, tolerantnej a demokratickej spoločnosti, pomôcť im pri hľadaní súvislostí, formovaní vlastných názorov, kritického myslenia a rozšíriť ich sociálne a kultúrne povedomie.

V súčastnosti máme na Slovensku 22 filmových klubov, a v rámci našej mediatéky aktuálne ponúkame na vypožičanie 37 filmov.

 

AKO SA ZAPOJIŤ?

V prípade záujmu o založenie nového filmového klubu Jeden svet na vašej škole, vo vašej obci alebo meste nás neváhajte kontaktovať. Mladým líderkám a lídrom filmových klubov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu, ponúkame možnosť:

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY v OBDOBÍ 2008 – 2010

ŠKOLENIA a STRETNUTIA: V rokoch 2008 a 2009 sa uskutočnilo 5 školení pre cca 70 lídrov filmových klubov.

  • posledné stretnutie líderiek a lídrov bratislavských filmových klubov sa konalo 14.6.2010
  • v dňoch 7.5. – 9.5. 2010 sa konalo v Bratislave celoslovenské školenie Jeden svet na webe pre dokopy 16 lídrov a líderiek filmových klubov, zamerané na kreatívne tvorenie webstránok s finančnou podporou Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis.
  • v novembri 2009 sme mali školenie formou multikultúrnej školy, ktorá sa uskutočnila v Banskej Štiavnici a bola špeciálne zameraná na aktivity týkajúce sa búrania stereotypov o živote Rómov

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA: Väčšina medzinárodných stretnutí sa doposiaľ organizovala v Českej republike vo forme „víkendoviek“, pričom raz ročne sa realizuje i týždňová letná škola tvorby dokumentárneho filmu.

SÚŤAŽE A INÉ AKTIVITY:

  • 30. mája 2010 sme uzavreli stredoškolskú súťaž námetov na sociálny spot, ktorej 5 víťazi a víťazky boli za svoju kreativitu odmenení originálnym darčekom. Absolútny víťaz Slavomír Held získal možnosť zúčastniť sa medzinárodnej letnej školy tvorby dokumentárneho filmu, ktorá sa konala koncom augusta 2010 v Banskej Štiavnici.

 

KONTAKTNÁ OSOBA:

Tomáš Janeček

Tel.:02 / 55 42 22 54

E-mail: janecek@clovekvohrozeni.sk

 

Podprojekt je súčasťou projektu Watch and Change- Jeden svet na školách a je podporený zo zdrojov Európskej únie.

 

Jesenná multikultúrna škola v Banskej Štiavnici bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie