Prejsť na hlávný obsah
30 okt 2017
V kategóriach

Dva až tri ročne. Koľko trestných činov z nenávisti sa stane naozaj?

Jednoduchý online formulár, pomocou ktorého bude môcť ktokoľvek nahlásiť, že sa stal obeťou či svedkom trestného činu z nenávisti – takýto nástroj vytvára v týchto mesiacoch nezisková organizácia Človek v ohrození. Chce pomôcť zozbierať reálnejšie počty trestných činov z nenávisti, ktoré sa stali a pomôcť situáciu riešiť. Nástroj by mal začať fungovať v prvej polovici budúceho roka.

„Oficiálne evidovaný počet trestných činov extrémizmu, medzi ktoré patria aj tzv. trestné činy z nenávisti, málokedy zodpovedá realite. V štatistike kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR sa ich výskyt objavuje na úrovni dvoch až troch identifikovaných skutkov ročne. V skutočnosti sú však oveľa frekventovanejšie,“ vysvetľuje Irena Bihariová z oddelenia Ľudských práv neziskovej organizácie Človek v ohrození.

Skutok často neohlásia

Okrem iných dôvodov to podľa Ireny čiastočne súvisí s tým, že táto kriminalita postihuje práve tých najzraniteľnejších – zástupcov etnických, rasových, náboženských či sexuálnych menšín.

„Devastuje pritom ich dôstojnosť a spôsobuje škody na fyzickej a psychickej integrite. Nie je ľahké po takomto útoku predstúpiť pred orgány činné v trestnom konaní a podať kvalifikované právne podanie,“ podotýka Irena.

Obete z radov niektorých menšín, napríklad Rómovia či cudzinci, často ani nemajú veľa možností, ako sa pustiť do náročnej, nákladnej a zdĺhavej právnej obrany. A tak svoj skutok veľakrát ani neohlásia.

„Pre tieto skutky tiež platí, že vyžadujú posilnenú dôveru medzi obeťou, resp. menšinovými komunitami a orgánmi činnými v trestnom konaní, ktorej pestovanie aktuálne chýba,“ zdôrazňuje Irena s tým, že obete sa obávajú viktimizácie, spochybňovania ich výpovedí či toho, že pri vyšetrovaní bude dôkazné bremeno prenášané na ich plecia.

Online formulár

Človek v ohrození sa v októbri minulého roka zapojil do medzinárodného projektu, ktorý sa zaoberá nahlasovaním trestných činov z nenávisti a v týchto mesiacoch vytvára online formulár. Ten by mal fungovať jednoducho, no zároveň presne.

Každý, kto sa stane obeťou alebo svedkom trestného činu z nenávisti, môže skutok jednoducho nahlásiť cez internet. Údaje, ktoré do formulára vloží, by mali pomôcť identifikovať skutok a jeho páchateľov.

Irena vysvetľuje, že nahlasovateľ by mal mať pritom možnosť rozhodnúť sa, či formulár vyplní pod svojím menom alebo anonymne. „To znamená, či prípad nahlasuje len pre štatistické a evidenčné účely alebo sa dožaduje aj právnej pomoci,“ dodáva.

Okrem pomoci obetiam môže podľa Ireny nástroj prispieť aj k podpore občianskeho aktivizmu.

„Pre tú časť verejnosti, ktorá cíti potrebu zasiahnuť proti zvyšujúcej sa radikalizácii online diskurzu a hľadá k tomu nástroje občianskeho aktivizmu, môže byť nahlasovací mechanizmus jednou z možností, ako daný cieľ naplniť,“ podotýka.

Päť krajín

Do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je zmapovať situáciu a legislatívny stav v oblasti trestných činov z nenávisti, sa zapojila okrem Slovenska aj Česká republika, Maďarsko, Litva a Malta. Reportovací online mechanizmu spomedzi spomínaných krajín chýba už len Slovensku a Maďarsku.

„Náš reportovací nástroj tak vytvárame i na základe praktických skúseností z Česka, Litvy a Malty a po konzultáciách s ďalšími prizvanými expertmi z rôznych európskych krajín. Po menšej úprave sa potom bude využívať aj v Maďarsku,“ vysvetľuje projektová koordinátorka Gabriela Mezeiová z Človeka v ohrození.

Organizácia pripravuje na 9. novembra v Bratislave medzinárodný seminár o nahlasovaní trestných činov z nenávisti, ktorého sa zúčastní približne 60 účastníkov z viacerých európskych krajín.

V rámci projektu budú v roku 2018 prebiehať i školenia odborníkov v danej problematike a súčasťou je aj tvorba národného a komparatívneho reportu. Ten bude zahrnutý do finálnej publikácie vydanej v jazykoch projektových partnerov, ktorá bude obsahovať i príklady dobrej praxe a návod na tvorbu reportovacieho mechanizmu.

Medzinárodný projekt Tackling Hate Crime and Hate Speech je financovaný z programu Európskej únie Práva, rovnosť a občianstvo.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie