Prejsť na hlávný obsah
19 mar 2008

Distribúcia humanitárnej pomoci v Moldavsku (2008)

Podľa štatistík Ministerstva poľnohospodárstva postihli extrémne suchá až 80 % územia krajiny,  a to najmä centrálne a južné regióny. Celková škoda predstavovala približne 1 miliardu USD a okrem slabej úrody obilnín sa na nej podieľala najmä kvalita pôdy, ktorá bola kvôli extrémnym suchám nepoužiteľnou aj pre jesenný osev. So zničenou úrodou zase súvisí nedostatok osiva, či krmiva pre hospodárske zvieratá čo má vplyv na celkový pokles v potravinovom priemysle.

Moldavskí roľníci potrebovali akútnu pomoc a preto sa združenie spolu s lokálnym partnerom Saint George Peasants Cartel rozhodlo realizovať projekt humanitárnej pomoci, ktorý sa uskutočil formou distribúcie osiva pre jarnú výsadbu, hnojív a pohonných látok do strojov na obrobenie pôdy. Projekt pomôže roľníkom, ktorí utrpeli finančné a materiálne straty (nedostatok osiva z úrody z 2007 a zároveň nedostatok finančných zdrojov na zakúpenie nového osiva), pripraviť ich polia na jarnú výsadbu a zabezpečiť tak úrodu v roku 2008.

Moldavský partner po konzultácii s predstaviteľmi samospráv jednotlivých regiónov určil v každej z postihnutých oblastí niekoľko  prijímateľov humanitárnej pomoci z radov roľníkov, ktorých sa dôsledky prírodnej katastrofy dotkli najviac. Počet roľníkov v jednotlivých regiónoch bol daný ich veľkosťou a závažnosťou dôsledkov sucha. 

Pomoc bola poskytnutá celkovo 1012 roľníkom. Každému bolo pridelených 12,5 Kg osiva kukurice, 35 Kg hnojív a poukaz na 30 l pohonných látok do poľnohospodárskych strojov. Výsev kukurice sa uskutočnil v prvý aprílový týždeň.

V marci 2008 pracovníci OZ Človek v ohrození monitorovali proces distribúcie materiálnej pomoci vo viacerých obciach v dvoch moldavských regiónoch: Straseni a Anenii Noi.

Projekt podporil program SlovakAid

slovakaid

Fotogaléria:

distribúcia pomoci
predstavitelia roľníkov v Moldavsku

kukurica

nakúpené osivo

 

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie