Ako sme použili Fond 2% z dane v roku 2007

V roku 2007 sme z asignácie 2% z dane prijali 249 129 Sk (získané prostriedky bolo možné použiť použiť do konca roka 2008). 

Použite Fondu 2% z dane v roku 2007:

  • 5 000 Sk: dar na zdravotnú pomoc čečenskej azylantke, žijúcej na Slovensku

  • 37 240 Sk: nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku

  • 177 840 Sk: príspevok organizácii Mukuru Slum Development Program v Nairobi, Keňa na pomoc deťom ulice v slume Mukuru – výstavba prechodného útulku, sociálna práca (skupinová psychosociálna terapia a zdravotná pomoc pre ohrozené ženy zo slumu, realizácia futbalových turnajov pre deti zo slumu, platenie školských poplatkov a školské pomôcky pre deti 

  • 53 436 Sk: organizačné práce, súvisiace s realizáciou programu Adopcie detí ulice v Afganistane, Charitatívny predaj obrazov umelcov z keňských slumov, Charitatívny predaj výrobkov afgánskych žien

  • 26 826 Sk: cestovné náklady: vyslanie humanitárneho pracovníka do slumov v Keni

  • 1 955 Sk: školenie humanitárnych pracovníkov ČVO

  • 7 000 Sk: realizácia projekcií dokumentárnych filmov o ľudských právach z archívu Jeden svet počas Festivalu Cinematik, Piešťany

  • 450 Sk: realizácia diskusie o ľudských právach v Barme

  • 3 475 Sk: nákup antivírového programu pre činnosť združenia