Prejsť na hlávný obsah
23 máj 2022

INFOSERVIS: Ako aktuálne pomáhame ľuďom, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine?

Mapujeme potreby centier pre vysídlencov na Ukrajine 

Opakovane navštevujeme samosprávy a kolektívne centrá a zisťujeme potreby vnútorných vysídlencov, ale aj miestnych ľudí v regióne Zakarpatska. Mapujeme priestory, rozprávame sa s ľuďmi na mieste, či už s vedením centier, s učiteľkami, kuchármi, dobrovoľníkmi. Napríklad kuchárky sú veľmi dobrým zdrojom informácií a hovoria nám o každodenných problémoch. Práve ony často znášajú reálne dôsledky vojny, napríklad musia zo dňa na deň zdvojnásobiť počet jedál. So základnou materiálovou pomocou sme začali už v marci, tá je potrebná stále. Situácia vysídlencov sa ale odvtedy zmenila. Predtým predpokladali, že v centre zostanú na pár dní či týždňov. Dnes sa už mnohí nemajú kam vrátiť, čo znamená, že potrebujú  riešiť zamestnanie, škôlky alebo školy pre deti.  

Sústredíme sa na dlhodobú a systematickú pomoc na Ukrajine 

Primárne nastavujeme so samosprávami a centrami dlhodobý systém donášok, na ktorý sa dá spoľahnúť, aby nemuseli zháňať materiál ad hoc. Vďaka pravidelným donáškam vedia aspoň trochu predvídať. Samozrejme, zabezpečujeme aj akútne potreby. Ak napríklad pri mapovaní zistíme, že centrum urgentne potrebuje nejaké potraviny, vieme ich rýchlo zabezpečiť.  

Našu pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí našli útočisko na Slovensku, opisuje naša kolegyňa, Ukrajinka Svitlana, ktorá pôsobí ako sociálna pracovníčka na ubytovacom zariadení v Prešove

Snažíme sa o systematický prístup k inklúzii utečencov na Slovensku 

Ak chceme priniesť riešenia, ktoré budú fungovať celoplošne a dlhodobo, nezaobíde sa to bez spolupráce miestnych mimovládnych organizácií, medzinárodných organizácií a štátnych inštitúcií. Na Slovensku prebiehajú stretnutia na miestnej úrovni a vytvárame pracovnú skupinu k inklúzii ľudí z Ukrajiny, v ktorej sú zástupcovia štátnych inštitúcií, samosprávy, mimovládnych a medzinárodných organizácií. Zároveň plánujeme stretnutia s vysokými politickými činiteľmi s cieľom celoplošných systematických riešení. 

Rozbiehame psychosociálnu pomoc ľuďom, na Slovensku aj na Ukrajine 

Momentálne sa na Ukrajine sieťujeme s inými organizáciami, aktérmi a aktérkami, a to aj kvôli tomu, aby sme zmapovali potrebu psychosociálnej pomoci. Tá sa týka nielen vnútorných vysídlencov, ale aj ľudí, ktorí pracujú v kolektívnych centrách. Zväčša sú sami významne zasiahnutí vojnou, prišli o domov  a blízkych a príbehy, s ktorými sa stretávajú, sa ich významne dotýkajú. Okrem toho sú po troch mesiacoch neustálej práce vyčerpaní.  

Na Slovensku taktiež pomáhame so psychosociálnou podporou. Realizujeme detské kútiky, spolupracujeme s odborníkmi zo združenia IP-čko, pomáhame ľuďom vybaviť si potrebné dokumenty, nájsť si prácu, školu ale i voľnočasové aktivity, podporujeme ich pri riešení problémov, s ktorými sa na Slovensku stretávajú, a postupne sa venujeme aj komunitnej práci. 

Skvalitňujeme životný priestor vysídlencov a utečencov 

Zatiaľ začíname s jednoduchými intervenciami, ktoré majú z dlhodobého hľadiska veľký význam. V jednom centre na Ukrajine sme napríklad videli, že cez izbu, v ktorej bývalo niekoľko žien rôznych generácií, neustále prechádzajú ľudia, pretože tadiaľ vedie jediná cesta k sprchám. V tejto izbe by ženy vôbec nemali bývať, pretože sa tam necítia v bezpečí a chýba im súkromie. Naopak, miestnosť sa dá pretvoriť na spoločenskú izbu, ktorá bude slúžiť celej komunite. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku zasa vytvárame detské kútiky, ktoré deťom prinášajú pocit bezpečia a zároveň sa v nich môžu odreagovať.  

Našu pomoc pre ľudí, ktorých ohrozuje vojna na Ukrajine, zhŕňa náš koordinátor humanitárnej pomoci Marián Cehelník

Školíme zamestnancov 

Pomáhame im so získavaním zručností pri práci v teréne, a to v oblasti psychosociálnej podpory. Aby vedeli čo je to kríza, trauma, krízová intervencia, aké sú jej špecifiká u detí, aké sú reakcie ľudí na krízovú udalosť. Aby vedeli nielen čo robiť, ale najmä čo nerobiť. V neposlednom rade školíme ľudí aj v problematike vlastných hraníc a syndrómu vyhorenia.  

Organizujeme nábor nových zamestnancov a zamestnankýň 

Začiatok vojny pre nás priniesol nutnosť rozšíriť pôsobenie aj za východnými hranicami a zvýšiť počet zamestnancov a spolupracovníkov na Slovensku aj na Ukrajine. Aj vďaka našim podporovateľom sme od začiatku vojny prijali 61 nových zamestnancov a zamestnankýň.  Stále to ale nie je dosť. Postupne naberáme ľudí v jednotlivých regiónoch na Ukrajine, ktorí sú našimi kontaktnými osobami pre samosprávy, kolektívne centrá, miestne organizácie a iniciatívy. Zároveň robíme nábor zamestnancov  a zamestnankýň aj na Slovensku, ponuky sú zverejnené na Profesii, dobrovoľnícke ponuky sú zverejnené na tejto platforme.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie