Prejsť na hlávný obsah
08 júl 2019
V kategóriach

Zlepšujeme efektívne riadenie organizácie

Človek v ohrození získal dotáciu na projekt Rozvoj interných kapacít organizácie a jej externého dosahu so strategickým zameraním na posilnenie základne podporovateľov a filantropie na úrovni jednotlivcov. Cieľom je rozvinúť naše kapacity organizácie, vonkajší dosah a posilnenie databázy našich podporovateľov. To všetko za pomoci novej stratégie, realizácie piatich kampaní, vytvorenia databázy, vzdelávania manažmentu, či zavedením nového softvérového nástroja na projektový manažment.

Projekt sme začali realizovať v júli a do konca júna 2020 chceme rozvinúť interné kapacity našej organizácie, jej vplyv a dosah. V priebehu troch rokov sa rozpočet a počet našich zamestnancov skoro zdvojnásobil. Uvedomujeme si, že na riadenie zväčšenej kapacity organizácie  je dôležité efektívne riadenie, preto realizujeme v projekte päť stanovených cieľov.

Prvým projektovým cieľom je podpora zlepšenia riadenia pre rozvoj interných kapacít organizácie. V rámci neho zlepšíme používanie softvérového nástroja na projektový manažment a využitie pokročilých aplikácií pre lepší prehľad o prienikoch v aktivitách oddelení.

Ďalej budeme vzdelávať manažment, čím skvalitníme kompetencie riadiacich pracovníkov. Idem nám o efektívnu spoluprácu a výmenu skúseností  Medzi oddeleniami budú realizované rôzne aktivity, ktoré budú zahŕňať dva semináre pre manažment zamerané na tímový koučing a procesný manažment.  Tiež budeme zväčšovať a rozširovať externý dosah organizácie, s cieľom zamerať sa na posilnenie základne podporovateľov. Priblížením sa k digitálnemu priestoru sa zvyšuje počet podporovateľov a viditeľnosť organizácie.

Od roku 2018 sme začali využívať fundraising. Po pilotnej fáze zavedený systém v Salesforce využijeme aj pre ukladanie a prácu s kontaktmi ostatných oddelení, čiže so všetkými kontaktmi organizácie.  V dobe, kedy je digitalizácia veľmi dôležitá, chceme zjednotiť naše webové stránky a sociálne siete. Následne môžeme efektívne prezentovať informácie o činnosti a výsledkoch organizácie.

Poslednou aktivitou rozšírime bázu podporovateľov organizácie a tým aj podporíme dobročinnosť jednotlivcov. Zrealizujeme 5 komplexných kampaní súvisiacich s našimi aktivitami. Využijeme online priestor a doplníme ďalšími PR aktivitami, budeme uverejňovať výstupy na stránke, sociálnych sieťach či publikovať reklamy.

Projekt Rozvoj interných kapacít organizácie a jej externého dosahu so strategickým zameraním na posilnenie základne podporovateľov a filantropie na úrovni jednotlivcov podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie