Prejsť na hlávný obsah
18 apr 2008

Zbierka Lopta pre Afriku priniesla nádej mladým futbalistom (2008)

V mesiacoch máj a jún 2008 zorganizovalo občianske združenie Človek v ohrození dobročinnú zbierku Lopta pre Afriku, do ktorej sa zapojilo 62 škôl zo všetkých kútov Slovenska a vyzbieralo sa spolu 143 491 SK.

Finančný dar vo výške 20 000 Sk daroval do zbierky i rozhodca Ľuboš Micheľ spolu so svojimi asistentmi – Romanom Slyškom a Martinom Balkom. Rozhodcovia tiež venovali ceny pre najšikovnejšie školy, ktoré sa zapojili do zbierky. Futbalové lopty s podpismi tria rozhodcov putovali do Základnej školy Jovsa, Gymnázia v Partizánskom, Základnej škole v Bobrove a Združenej strednej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Pri výbere ocenených škôl sme brali do úvahy výšku vyzbieraných prostriedkov, veľkosť školy a mieru kreativity uplatnenej pri realizácii zbierky. doc Zoznam všetkých zapojených škôl

Celý finančný obnos sme na konci školského roka 2007/2008 odoslali organizácii MU.S.A. v Keni.  Organizácia MU.S.A. použila tieto prostriedky na nákup športových potrieb a dresov, školských uniforiem, ako aj na usporiadanie veľkého futbalového turnaja pre deti v slume Mukuru.

Turnaj sa odohrával počas štyroch víkendov v mesiaci september 2008 a jeho hlavnou témou bolo športovanie ako cesta k obnove mieru a poriadku medzi deťmi, posilnenie tímového ducha a aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev chlapcov a dievčat zo slumu Mukuru a okolitých slumov – spolu 210 detí.  Zloženie družstiev bolo rôznorodé, družstvá zahŕňali žiakov základných a stredných škôl v slume Mukuru, deti žijúce na ulici združené pod MU.S.A., siroty a iné zraniteľné skupiny detí, ktoré sa združujú v rámci iných rozvojových a komunitných projektov.

Z výťažku zo zbierky MU.S.A. nakúpila 10 futbalových lôpt (ktoré slúžili na hranie počas samotného turnaja, a potom boli rozdelené ako ceny pre víťazné tímy), 4 bránkové siete, 60 párov kopačiek pre deti z rôznych tímov (podľa potreby),  3 uniformy a píšťalky pre rozhodcov (zostanú k dispozícii tímom v MU.S.A.), 6 tričiek (odmena pre víťazov), 30 športových dresov a lekárničky s produktmi prvej pomoci. Taktiež bola zabezpečená preprava detí na turnaj, nákup materiálu na označenie hracej plochy, materiálu na výrobu certifikátov a medailí  a  nákup občerstvenia (voda, džús) počas zápasov.

V októbri 2008 naša humanitárna pracovníčka pôsobiaca v Keni osobne navštívila mladých futbalistov z organizácie MU.S.A., a pri tej príležitosti im zároveň odovzdala 8 futbalových lôpt, ktoré ako vecný dar do zbierky venovala jedna zo škôl. Mládežníci z futbalového tímu MUSA jej odovzdali list adresovaný slovenským študentom.

 

Rád by som využil príležitosť poďakovať za Váš príspevok a pomoc znevýhodneným deťom pri rozvíjaní ich talentu. Keby nebolo Vašej pomoci, mohli by sme dopadnúť zle. Boh Vám žehnaj a ďakujeme!

Hassan Mwangi, jeden z mladých futbalistov z MU.S.A.

Zvyšné prostriedky z výťažku zo zbierky budú použité na podporu detí pri ich športových a vzdelávacích aktivitách v rámci MU.S.A. počas celého roka. Vďaka Vašej snahe budú mať dievčatá a chlapci v slume Mukuru v Nairobi nádej na lepší život, možnosť športovať a rozvíjať svoje schopnosti.

Ďakujeme všetkým školám, ktoré sa do zbierky zapojili, ako aj všetkým, ktorí zbierku podporili:

Dušan TittelSamuel SlovákJozef Vrábeľ
Petra Polnišová Ľuboš Micheľ

Fotografie futbalových tímov MU.S.A. a slávnostného odovzdania lôpt:

Družstvo chlapcov pred zápasom
Družstvo MU.S.A. s darovanými loptami zo Slovenska

Fotografie z vybraných uskutočnených podujatí na slovenských školách:

Gymnázium v Dubnici nad Váhom
Zápas medzi Gymnáziom a Obchodnou akadémiou vo Veľkom Mederi
Dobročinný jarmok na ZŠ Jaklovce

 

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie