Prejsť na hlávný obsah
25 okt 2021

Zamestnancom samospráv v Moldavsku pomáhame efektívne využívať IT nástroje

Rozvoj správy vecí verejných v najchudobnejšej krajine Európy podporujeme dlhodobo. V septembri tohto roku sme na predošlú prácu v regióne nadviazali projektom „Budovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom podpory transparentnosti, digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu Moldavska“. Najbližší rok a pol budeme pracovať na tom, aby miestne samosprávy zlepšili svoje služby pre sociálne znevýhodnených občanov.

Sústredíme sa na juh Moldavska a vidiecke regióny, ktoré potrebujú externú pomoc vo väčšej miere, a to takmer vo všetkých oblastiach života. Jednou z oblastí, ktorá môže viesť k skvalitneniu služieb, ktoré sú poskytované občanom, je aktívne zapojiť občiansku spoločnosť do sociálnej inklúzie jej zraniteľných členov.

Odovzdávame preto naše skúsenosti vo sfére verejnej správy, a to prostredníctvom tréningov a konzultácií, ktoré miestnym poskytujú slovenskí experti. Prvý tréning viedol náš slovenský expert Michal Machala. Po období nútených online tréningov bolo príjemnou zmenou, že trojdňová séria workshopov mohla tentokrát prebehnúť osobne.

Tento wokrshopový blok bol zameraný na zvyšovanie kapacít zamestnancov miestnych samospráv, aby boli lepšie pripravení používať transparentnejšie IT nástroje na dobrú správu vecí verejných. Nadviazal tak na náš predchádzajúci projektu v Moldavsku, ktorého výsledkom bolo okrem iného vypracovanie analýzy IT potrieb a zavedenie videoprenosov zo stretnutí obecných zastupiteľstiev.

Tieto aktivity získali pozitívne ohlasy nielen od občanov cieľových samospráv, ale aj ich samotného vedenia. Pozitívny postoj k informatizácii u zamestnancov samospráv je prvým krokom k používaniu transparentnejších IT nástrojov na dobrú správu vecí verejných. Je dôležité, aby všetky súčasne alebo do budúcna zavedené nástroje informatizácie samospráv zamestnanci skutočne používali v dennej praxi, ale tiež aby mali priestor na kladenie otázok a získanie potrebných vedomostí a zručností.

Takúto možnosť získali aj počas tréningu pod vedením pána Machalu. Počas troch dní slovenský expert zdieľal inšpiratívne príklady z dobrej praxe na Slovensku a poskytol priestor na konzultáciu tém relevantných pre konkrétne samosprávy, napríklad ohľadom zavedenia elektronického hlasovania či interného komunikačného systému. Ďakujeme všetkým zučastneným a tešíme sa, že postupnými krokmi prispievame k pozitívnej zmene. Mame pred sebou ešte veľa práce a tešíme sa na ďalšie aktivity, o ktorých vás budeme pravidelne informovať.

Projekt je realizovaný v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa a financovaný z prostriedkov SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet