Vymeňte starý foťák za nový uhol pohľadu!

Zaujíma vás, ako vidia svet okolo seba afganské deti?

Čo nám chcú povedať o sebe a svojej krajine?

Je ich uhol pohľadu iný ako ten náš?

 

Foto: Lukáš Zajac

Ako celá „výmena" prebieha:

 • Do 15. apríla 2010 sme od darcov (zoznam nižšie) získali spolu 19 digitálnych fotoaparátov (a jednu digitálnu zrkadlovku, ktorá bude venovaná na konci projektu najaktívnejšej afganskej škole).

 • Získané fotoaparáty sme odovzdali zástupcom 9 partnerských škôl priamo v Afganistane na prelome apríla a mája 2010.

 • Za spolupráce s našou lokálnou koordinátorkou v Afganistane, Olympiou Kováčikovou, vyškolíme vybraných učiteľov v používaní fotoaparátu, na každej škole tiež vyberieme deti, ktoré sa fotografického projektu zúčastnia a stanovíme okruhy tém.

 • Do konca augusta 2010 môžu deti fotiť, fotografie budeme priebežne zhromažďovať.

 • Začiatkom septembra 2010 vyberieme pod odborným dohľadom fotografa Andreja Bána približne 20 snímok, ktoré budú tvoriť putovnú výstavu „Afganistan očami detí".

 • Výstavu prvý krát predstavíme počas festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet v novembri v Bratislave, neskôr poputuje do slovenských škôl zapojených do projektu.

 • Darované fotoaparáty zostanú na afganských školách, aby ich aj v budúcnosti mohli žiaci a žiačky využívať, prípadne si tiež založiť školský fotografický krúžok.

Ďakujeme darcom a darkyniam:

 

  • AIESEC Bratislava

  • Andris Ján

  • Blaško Rastislav – 2 fotoaparáty

  • Drugová Michaela

  • ECAV Martin (Dušan Haško)  – 3 fotoaparáty

  • Hlubeňová Lucia

  • Jakubéczyová Vladimíra

  • Janovic Ján

  • Korteweg Miriam – 2 fotoaparáty

  • Nemec Peter

  • Nurnbergerová Petra

  • Opet Matej

  • Sleboda Richard

  • Sokol Stanislav

  • Veľvyslanectvo USA na Slovensku – 2 fotoaparáty

  • ZŠ Lúky, Vráble (Anna Urbanská)

Na prípadné otázky ohľadne kampane rád odpovie koordinátor projektu: Andrej Návojský

Prečo sa vymeniť starý za nový naozaj oplatí písal Andrej Návojský na blog.pelikan.sk

Fotogaléria:

 

O. Kováčiková, máj 2010, Afganistan: Odovzdávanie fotoaparátov zástupcom 3 škôl v Kábule
J. Andris, Afganistan, apríl 2010: Odovzdávanie fotoaparátov zástupcom 2 škôl v Mazar-e-Sharif
J. Andris, Afganistan, apríl 2010: Odovzdávanie fotoaparátov zástupcom 3 škôl v Kábule