Prejsť na hlávný obsah
31 mar 2015

Úspešná konferencia o vzdelávaní

Minulý týždeň (v piatok 27. marca) sme zorganizovali konferenciu o vzdelávaní, ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom. Zúčastnilo sa na nej viac ako 30 účastníkov z celého Slovenska – medzi nimi pedagógovia, zamestnanci škôl, metodicko – pedagogických centier, ale aj občianskych združení a nadácií zaoberajúcich sa výchovou a vzdelávaním.

A

Konferenciu otvoril svojou prednáškou na tému Postoje (versus vedomosti) vo formálnom vzdelávaní uznávaný odborník Vladimír Burjan. Na jeho slová nadviazala panelová diskusia, ktorej hosťami boli Dušan Jaura, riaditeľ Gymnázia C.S.Lewisa v Bratislave, Mária Nogová z Metodicko – pedagogického centra, Erich Mistrík z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a Andrej Návojský z Nadácie Milana Šimečku.

Burjan

Názory na to, ako má vyzerať vzdelávací proces v 21. storočí sa síce rôznili, no všetci účastníci sa zhodli v jednom. Škola by nemala byť iba vzdelávacou inštitúciou, ktorá sprostredkováva vedomosti. Jej dôležitou úlohou je takisto formovanie postojov žiakov a žiačok. Tento aspekt je však podľa väčšiny názorov, ktoré na konferencii odzneli, v súčasnosti často opomínaný. Dôležitú myšlienku konferencie vystihol už v úvode Vladimír Burjan, keď povedal, citujúc učiteľku z Českej republiky: „Nie je dôležité, aby žiak vedel, koľko má pavúk nôh. Dôležité je, aby mu ich netrhal.“
D
Konferencia bola realizovaná s finančnou podporou Európskej únie a programu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid ako súčasť projektov Afrika bez mýtov a Učíme (sa) v globálnych súvislostiach.slovakaid---logo-vectors

 

Lukáš

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie