Prejsť na hlávný obsah
16 jan 2013

Učíme (sa) v globálnych súvislostiach

vyucba1Po úspešnom projekte začleňovania globálneho vzdelávania (GV) do vzdelávacích programov na základných školách sme sa rozhodli realizovať projekt World-class Teaching, ktorý GV, jeho témy a metódy začleňuje do vzdelávacích programov aj na stredných školách.

Aj týmto projektom napĺňame ciele Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie, ktorú na roky 2012-2016 schválila Národná rada SR. 

Tentokrát sa zameriame na 5 vyučovacích predmetov – anglický jazyk, geografiu, občiansku výchovu, dejepis a umenie a kultúra. Spoločne s vybranými učiteľmi a pedagogickými odborníkmi pripravíme k daným predmetom metodické príručky s inovatívnymi aktivitami pre žiakov. 

Metodické príručky otestujeme na piatich slovenských stredných školách. Po otestovaní budú môcť príručky využívať aj učitelia z ostatných slovenských stredných škôl.

Projekt, ktorý bude trvať od januára 2013 do decembra 2015, realizujeme v spolupráci s partnermi z Poľska, Rakúska a Veľkej Británie.

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte programového koordinátora Lukáša Zajaca: zajac@clovekvohrozeni.sk


Náš život je čoraz viac ovplyvňovaný aspektami globalizácie. Ambíciou GV je okrem iného premostiť rastúcu priepasť medzi očakávaniami a potrebami mladej generácie a tým, čo im v tomto smere školy reálne ponúkajú.
GV je vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Je vnímané ako zastrešujúci princíp – jeho súčasťou je rozvojové vzdelávanie, environmentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, ako aj vzdelávanie k ľudským právam v globálnom kontexte.

Projekt realizujeme s finančnou podporou Európskej únie.
logo eu

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie