Prejsť na hlávný obsah
11 júl 2021

Skutočné darčeky pomôžu chudobným rodinám v Ugande

Rodiny žijúce vo vidieckych oblastich Ugandy, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením, sa často nachádzajú v zložitej existenčnej situácii. Aj vďaka Skutočným darčekom z kategórie Obživa budú môcť naštartovať vlastné malé gazdovstvá, a tak zlepšiť svoju finančnú situáciu.

Tak ako vo väčšine rozvojových krajín, aj v Ugande čelia ľudia so zdravotným znevýhodnením chudobe a ich prístup k zdravotnej starostlivosti, ale aj k vzdelaniu či zamestnaniu je značne limitovaný. Podľa prieskumu z rokov 2005/2006 až 12% domácností uviedlo, že v nich žije dieťa vo veku 6-17 rokov, ktoré má zdravotné znevýhodnenie.

Miestny systém nepodporuje rodiny s dieťaťom, ktoré je takto znevýhodnené, a doplácajú na to predovšetkým chudobné rodiny žijúce na vidieku. Adekvátna zdravotná starostlivosť a špeciálne školy, kde by sa ich dieťa mohlo vzdelávať, sú len v mestách, ktoré sú vzdialené a dochádzanie do nich si rodina nemôže dovoliť. Kvôli vlastnej nízkej vzdelanosti rodičia častokrát tiež nevedia, ako sa o dieťa starať, cvičiť s ním a podobne.

Ľudí so zdravotným znevýhodnením je v Ugande 16%, v iných populáciách to býva v priemere 10%

Dieťa so znevýhodnením sa pre rodinu stáva bremenom. Nemôže pomôcť s prácou na poli, s nákupom či s nosením vody, ale ani postrážiť mladších súrodencov, kým sa mama vyberá na trh predať časť dopestovanej úrody, aby tak pomohla skromnému rodinnému rozpočtu.

Lepšia výživa pre deti aj prísľub sebestačnosti

Situáciu sťažila aj pandémia. Kvôli šíreniu delta variantu koronavírusu nastal v krajine tvrdý lockdown a nebolo možné ani chodiť predávať na trh. Zdravé deti v rodine, u ktorých sa do budúcna počíta s tým, že budú rodinu finančne podporovať, sú už rok a pol odrezané od akéhokoľvek vzdelávania.

V spolupráci s miestnou neziskovou organizáciou Rwenzori Special Needs Foundation, ktorá sa už niekoľko rokov venuje pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením, sme v regióne Kabarole v západnej Ugande vybrali 90 zraniteľných rodín, ktoré od nás dostali pomoc v podobe Skutočného darčeka.

Väčšina z nich sa ocitla v existenčnom ohrození v dôsledku úmrtia živiteľa rodiny. Starostlivosť o domácnosť leží v takomto prípade na pleciach starých rodičov, ktorí sú vo vyššom veku.

Vzhľadom na to, že žijú v chudobe, si nemôžu dovoliť pokryť základné potreby, akými sú riadna zdravotná starostlivosť, školské poplatky, ale aj adekvátna výživa. Bez prístupu k výživnej strave deti správne nerastú, častokrát je ich zdrojom potravy len takzvané jedlo chudobných, pošo, čo je múčna kaša so soľou, či banány matooke, ktoré majú minimum nutričných živín.

Súčasťou odovzdaných Skutočných darčekov bol preto aj balíček sadeníc plodín, ako sú zemiaky, fazuľa, cibuľa, cesnak, mrkva a ďalšie, ktoré deťom poskytnú potrebnú výživu.

Rodinám sme tiež odovzdali kozy, kravy, či sliepky, ktoré zabezpečia vajíčka a mlieko. Všetky zveratá boli veterinárne ošetrené a odčervené a rodiny tiež dostali krmivo na prvé mesiace.

Krava ako Skutočný darček je relatívnou novinkou. V Ugande je naozajstným darom.

Okrem potrebnej výživy umožnia zvieratá a sadenice rodinám rozbehnúť malé gazdovstvá a zlepšiť tak svoju situáciu. Dostanú tiež možnosť tréningov na zlepšenie finančnej gramotnosti, základov účtovníctva či marketingových zručností, aby dokázali nielen uživiť seba, ale postupne získali aj možnosť príjmu.

Veríme, že táto podpora pomôže rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, aspoň čiastočne zmierniť náročnú situáciu, v ktorej žijú. Uganda je ďalšou z krajín, v ktorých sa aj vďaka vašej pomoci a Skutočným darčekom z kategórie Obživa snažíme o to, aby sa zraniteľné skupiny obyvateľstva dokázali postaviť na vlastné nohy a nepotrebovali tak viac pomoc zvonku.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie