Prejsť na hlávný obsah
13 jún 2018

Škola základ života = Vzdelávaním k vlastnej práci

Ďakujeme Nadačnému fondu Accenture – Nadácia Pontis za finančnú podporu projektu Vzdelávaním k vlastnej práci.

Od februára do mája tohto roku mohlo 61 klientov našej organizácie Človek v ohrození zo sociálne vylúčených lokalít Spišské Podhradie, Roškovce, Lenartov a Rankovce absolvovať školenie finančnej gramotnosti. Na základe absolvovaného školenia schopní vytvoriť vyvážený rodinný rozpočet, sú motivovaní začať sporiť alebo splácať dlžoby, prípadne riešiť osobný bankrot. Klienti sú po vysporiadaní exekúcií schopní nájsť si legálnu prácu a zlepšiť tak svoju celkovú sociálnu situáciu.

Ľudia zo sociálne vylúčených lokalít musia denne čeliť problémom so zadlžením (hlavná bariéra pri legálnom zamestnaní sa, ak je spojená s exekúciou), s diskrimináciou pri hľadaní zamestnania, s nízkou kvalifikáciou, resp. nedostatočným prístupom k informáciám ohľadom pracovného trhu. Toto sú zároveň hlavné dôvody, prečo sú vylúčení z legálneho pracovného trhu.

O to viac im držíme palce a prajeme veľa úspechov v práci!

V rámci projektu vznikla aj metodika finančnej gramotnosti v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, v ktorej boli vyškolení 9 pracovní poradcovia organizácie Človek v ohrození. Metodika bude poskytnutá ostatným sociálnym pracovníkom na Slovensku pracujúcim v prostredí rómskych komunít.

V prípade záujmu o školenie alebo metodiku, kontaktujte koordinátorku projektu Michaelu Mudroňovú: michaela.mudronova@clovekvohrozeni.sk

 

Viac informácii o Programoch sociálnej integrácie nájdete tu: https://clovekvohrozeni.sk/co-robime/programy-socialnej-integracie/

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet