Prejsť na hlávný obsah
04 aug 2010

Prehľad aktivít v rámci fázy urgentnej humanitárnej pomoci (jún – september 2010)

Aktivity v rámci prvej fázy humanitárnej pomoci po povodniach sme realizovali spolu s organizáciou Člověk v tísni – Slovensko v štyroch regiónoch na východe Slovenska – Spiš, Šariš, Zemplín a Košice a okolie. K týmto lokalitám sa po augustových povodniach pridal aj región Hornej Nitry. Celková pomoc ČvO po povodniach 

Horná Nitra

   Pracovné náradie, rukavice, handry, ako aj čistiace a dezinfekčné prostriedky sme 17. augusta 2010 distribuovali  v spolupráci so sociálnym odborom mestského úradu mesta Handlová a s farským úradom v Prievidzi v týchto mestách, ako aj do domova sociálnych služieb Jasmin v Handlovej a Základnej školy v Prievidzi. V ďalších dňoch pomoc pokračovala aj v meste Nováky a v obciach Jalovec, Ráztočno, Chrenovec – Brusno a Veľká Čausa. Od 18. augusta sme postihnutým obciam zapožičali viac ako 40 výkonných naftových vysúšačov a 15 elektrických odvlhčovačov.

Spolu s organizáciami Slovenská katolícka charita, Člověk v tísni – Slovensko a Konferencia biskupov Slovenska sme podporili aj verejné budovy na Hornej Nitre. Na základe podkladov od terénnych pracovníkov išlo o podporu 9 inštitúcií v celkovej výške priamej finančnej pomoci 28 000 € (čiastka bola hradená zo zbierok jednotlivých organizácií). Podporenými verejnými budovami sú Stredná odborná škola v Handlovej, Materské škôlky vo Veľkej Čausi a v Jalovci, Základná škola Rastislavova ako aj Sama Chalupku I a III v Prievidzi, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Centrum sociálnej pomoci Humanity vo Veľkej Lehôtke a Špeciálna základná škola v Handlovej. Finančné dary boli určené predovšetkým na rekonštrukčné stavebné práce či nákup poškodeného vybavenia, vrátane kotlov na kúrenie.

Viacerým inštitúciám bolo poskytnuté aj vybavenie v celkovej výške presahujúcej 10 000 EUR poskytnuté spoločnosťou IKEA a viacerým domácnostiam takisto aj nábytok a iné vybavenie získané vďaka individuálnym materiálnym darom. Spotrebiče pre konkrétne domácnosti, ako aj školy, darovali firmy Gorenje a Euronics PrievidzaPozrite si video o realizovanej pomoci

Fotogaléria: Distribúcia humanitárnej pomoci na Hornej Nitre (august 2010)

picasa_albumid=5508328466814170209

Spiš a Šariš

V júni 2010 sme spolu 975 rodinám v regiónoch Spiša a Šariša boli distribuované čistiace a upratovacie potreby, a to konkrétne v nasledovných obciach: Sveržov, Frička, Cígeľka, Petrová, Tvarožec, Lukov, Lenartov, Kendice, Petrovany, Richnava, Harichovce a Vitkovce. Taktiež sme zapožičali viac než 120 vysušovačov do viac ako 15 obcí v daných regiónoch.

Skupina deviatich dobrovoľníkov zo Slovenska a z Českej republiky pomohla v priebehu júna 2010 pri záchrane budovy Základnej školy v Richnave, kde vynosili zničené zariadenie, obili omietku a vysušili murivo. Ďalšia skupina piatich dobrovoľníkov v júli 2010 pomohla s opravou budovy základnej a materskej školy v obci Vitkovce na Spiši.

Fotogaléria: Sanácia budovy základnej školy v obci Richnava (jún 2010) a v obci Vitkovce (júl 2010)

picasa_albumid=5485209468850218049

 

Zemplín

V obciach v regióne Zemplína, Malčice, Markovce, Oborín a Petríkovce, sme v spolupráci s miestnou samosprávou v júni 2010 spolu 576 rodinám distribuovali balíčky čistiacich a dezinfekčných potrieb, z toho 300 rodinám aj prostriedky na ochranu proti komárom.

Fotogaléria: Distribúcia humanitárnej pomoci na Zemplíne ( jún 2010)

picasa_albumid=5482640347846626561

Do obce Malčice sme taktiež doviezli 14 vodných čerpadiel a 2 suché WC, do obce Markovce 4 suché WC a do obce Oborín sme zapožičali 2 vysokotlakové prenosné striekačky vody (VAP-ky). Vo všetkých štyroch vyššie spomenutých obciach sme zapožičali 21 vysušovačov.

Obyvateľom, ktorí vysušovač použili, zároveň preplácame použitú naftu.

V jednom dome zostáva vysušovač v závislosti od miery poškodenia 2 až 5 dní, následne sa presúva do ďalšieho domu a využíva ho ďalšia rodina. Tieto vysušovače, ktoré boli najprv použité v regióne Spiša a Šariša, tak celkovo pomohli už viac než 300 rodinám,“ vysvetľuje Andrej Bán zo združenia Človek v ohrození.

V júli 2010 absolvovali týždeň čistiacich prác v obci Malčice na Zemplíne traja dobrovoľníci vyslaní obomi organizáciami.

V obci Oborín naďalej sedem rodín využíva náhradné ubytovanie v siedmich montovaných obytných jednotkách. Dve unimobunky pre sedemčlennú rodinu boli tiež postavené v obci Malčice.

Fotogaléria: Čistiace práce v obci Malčice (júl 2010)

picasa_albumid=5492960621361577937

 

Okolie Košíc

V júli 2010 sme zapožičali 21 vysušovačov rodinám v obciach v okolí Košíc – Malá Lodina, Veľká Lodina, Čaňa a Zdoba (Sady nad Torysou), ktoré po použití kolujú z domu do domu.

V štyroch obciach tiež prebehla distribúcia dezinfekčných a čistiacich potrieb viac ako 500 rodinám.

Dve skupiny dobrovoľníkov pôsobili v priebehu júla v obci Malá Lodina, kde sa venovali čisteniu vodného valua priekop, ktoré odvádzajú vodu z lesov a slúžia ako prevencia povodní, ako aj zabezpečovacím prácam proti zosuvu pôdy zo svahov a čisteniu cestnej komunikácie.

Video: Dobrovoľníci v obci Malá Lodina (Správy STV, 15. júla 2010)

{youtube}Nh5WTKHNO0w{/youtube}

Fotogaléria: Dobrovoľníci v obci Malá Lodina (júl 2010)

picasa_albumid=5495366502730075761

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie