Na Slovensko pricestovali zástupcovia moldavských samospráv, aby sa inšpirovali, ako efektívnejšie poskytovať služby občanom

Minulý týždeň sme na Slovensku privítali skupinu 10 zástupcov miest z moldavskej autonómnej oblasti Gagauzsko. V rámci nášho projektu podporujeme hlavné mesto Komrat a druhé najväčšie mesto oblasti Ceadir-Lunga v efektívnom poskytovaní služieb občanom prostredníctvom zriadenia klientskych centier. Cieľ návštevy bol zástupcov týchto miest oboznámiť s fungovaním a prácou klientskych centier na Slovensku.

 

Počas piatich dní od 29. júla do 2. augusta sme navštívili mestá Kežmarok, Martin, Banská Bystrica, Trnava a Hlohovec, ktoré služby občanom ponúkajú prostredníctvom klientskych centier a ktoré hosťom poskytli náhľad do ich zriaďovania a fungovania. Účastníci dostali praktické informácie o tom, ako identifikovať služby ktoré budú poskytované v rámci klientskeho centra, ako nastaviť procesy, systémy a IT infraštruktúru. Tiež sme sa venovali tomu, na čo je potrebné myslieť pri zariaďovaní priestorov a tréningu zamestnancov pracujúcich v priamom kontakte s občanmi.

Hostia sa počas stretnutí oboznámili s fungovaním slovenských samospráv a s ich skúsenosťami získanými počas decentralizácie, ako aj s rôznymi spôsobmi, ako efektívnejšie slúžiť občanom. Návšteva bola ukončená stretnutím so SlovakAid zameraným na slovenskú rozvojovú spoluprácu v Moldavsku.

  

Vďaka návšteve moldavskí zástupcovia získali praktické poznatky k fungovaniu klientskych centier ako spôsobu efektívnejšieho poskytovania služieb občanom, ktoré potom využijú pri zakladaní klientskych centier doma v Moldavsku. Účastníci si pochvaľovali výmenu skúseností so slovenskými samosprávami a vyjadrili záujem so slovenskými mestami rozvíjať dlhodobé partnerské vzťahy a spoluprácu.

Človek v ohrození dlhodobo podporuje transformačné krajiny, ich dobrú správu vecí verejných prostredníctvom posilňovania inštitúcií lokálnej demokracie a rozvoja občianskej spoločnosti. Práve návšteva trnavského mestského úradu, ktorú sme zorganizovali v roku 2015, bola pre dve moldavské samosprávy veľkou inšpiráciou pre vytvorenie klientskych centier na ich mestských úradoch.

Táto návšteva bola realizovaná v rámci projektu zameraného na posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a aktivizácie mládeže v regióne Gagauzska, podporeného z prostriedkov SlovakAid a realizovaného v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa.