Prejsť na hlávný obsah
08 aug 2018

Na Slovensko pricestovali zástupcovia moldavských samospráv, aby sa inšpirovali, ako efektívnejšie poskytovať služby občanom

Minulý týždeň sme na Slovensku privítali skupinu 10 zástupcov miest z moldavskej autonómnej oblasti Gagauzsko. V rámci nášho projektu podporujeme hlavné mesto Komrat a druhé najväčšie mesto oblasti Ceadir-Lunga v efektívnom poskytovaní služieb občanom prostredníctvom zriadenia klientskych centier. Cieľ návštevy bol zástupcov týchto miest oboznámiť s fungovaním a prácou klientskych centier na Slovensku.

 

Počas piatich dní od 29. júla do 2. augusta sme navštívili mestá Kežmarok, Martin, Banská Bystrica, Trnava a Hlohovec, ktoré služby občanom ponúkajú prostredníctvom klientskych centier a ktoré hosťom poskytli náhľad do ich zriaďovania a fungovania. Účastníci dostali praktické informácie o tom, ako identifikovať služby ktoré budú poskytované v rámci klientskeho centra, ako nastaviť procesy, systémy a IT infraštruktúru. Tiež sme sa venovali tomu, na čo je potrebné myslieť pri zariaďovaní priestorov a tréningu zamestnancov pracujúcich v priamom kontakte s občanmi.

Hostia sa počas stretnutí oboznámili s fungovaním slovenských samospráv a s ich skúsenosťami získanými počas decentralizácie, ako aj s rôznymi spôsobmi, ako efektívnejšie slúžiť občanom. Návšteva bola ukončená stretnutím so SlovakAid zameraným na slovenskú rozvojovú spoluprácu v Moldavsku.

  

Vďaka návšteve moldavskí zástupcovia získali praktické poznatky k fungovaniu klientskych centier ako spôsobu efektívnejšieho poskytovania služieb občanom, ktoré potom využijú pri zakladaní klientskych centier doma v Moldavsku. Účastníci si pochvaľovali výmenu skúseností so slovenskými samosprávami a vyjadrili záujem so slovenskými mestami rozvíjať dlhodobé partnerské vzťahy a spoluprácu.

Človek v ohrození dlhodobo podporuje transformačné krajiny, ich dobrú správu vecí verejných prostredníctvom posilňovania inštitúcií lokálnej demokracie a rozvoja občianskej spoločnosti. Práve návšteva trnavského mestského úradu, ktorú sme zorganizovali v roku 2015, bola pre dve moldavské samosprávy veľkou inšpiráciou pre vytvorenie klientskych centier na ich mestských úradoch.

Táto návšteva bola realizovaná v rámci projektu zameraného na posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a aktivizácie mládeže v regióne Gagauzska, podporeného z prostriedkov SlovakAid a realizovaného v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa.

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet