Prejsť na hlávný obsah
23 mar 2017

Myseľ mladých je formovateľná, ale i manipulovateľná

Čo to obnáša byť svetovým občanom? Čo môžeme spraviť, aby sa sen o globálnej spravodlivosti a prosperite stal skutočnosťou? Ako môžu pracovníci s mládežou prispieť k diskusii o globálnych témach a akú podporu k tomu potrebujú? Tieto a mnohé ďalšie otázky sme si kládli v rámci medzinárodného projektu Aktívne občianstvo s globálnym rozmerom.

„Rozhodli sme sa podporiť pracovníkov s mládežou, ktorí sa zaujímajú o globálne témy, aby nabrali odvahu a zlepšili si svoje zručnosti tieto témy reflektovať a otvárať ich v svojich aktivitách s mladými,“ vysvetľuje Katarína Karcolová, koordinátorka projektu z Človeka v ohrození.

Myslí si, že nie je potrebné, aby sa pracovníci s mládežou cítili byť odborníkmi v daných témach na to, aby ich s mladými otvárali a motivovali ich k hľadaniu spôsobov, ako každý z nás môže žiť udržateľnejšie. „Nemusia byť v pozícii múdrych učiteľov s množstvom vedomostí, môžu byť skôr podporovateľmi mladých na ceste hľadania riešení pre globálny svet,“ dodáva Katarína.

Nasledovali štyri medzinárodné workshopy na Slovensku, v Taliansku, Rakúsku a Estónsku a týždňový medzinárodný tréning.

Viac o projekte si prečítajte tu: Čučoriedky v zime? Mladí už svet vnímajú trochu inak 

A čo sa pracovníci s mládežou v rámci projektu naučili?

Róbert Tkáč, kontaktný pracovník združenia STORM

„Pracujem s klientelou, ktorá sa o globálne témy zaujíma, avšak nie je schopná účinne filtrovať prichádzajúce informácie. Vďaka absolvovanému tréningu som si uvedomil, že je možné mladých učiť kritickému mysleniu a zároveň v nich budovať empatiu.  

Vzhľadom k tomu, že tréning bol zameraný na efektívne distribuovanie informácií o globálnych témach formou workshopov, ktoré využívam pri lektorovaní preventívnych prednášok, som využil v podstate všetky nadobudnuté znalosti. Nazbierané rady a know-how som zapracoval do svojich pracovných metodík a z vlastného subjektívneho pohľadu musím povedať, že efektivita mnou lektorovaných workshopov sa zvýšila.

V prvom rade si myslím, že je dôležité mladým tieto témy prinášať vo formách, ktoré sú schopné prijať a v jazyku, ktorému rozumejú. Veľký vplyv na kvalitu odovzdávania informácií má tiež osobnosť lektora/facilitátora/učiteľa. Kreativita a flexibilita sú v tomto pre mňa zárukou úspechu.

V kontexte globálnych tém komunikujem s mladými otvorene a snažím sa prinášať témy, o ktoré majú sami záujem.

A prečo je to dôležité? Pretože nedostatok informácií alebo dezinformácia vedie k postupnej deštrukcii spoločnosti. Pričom najohrozenejší sú práve mladí, ktorých myseľ je ešte formovateľná, ale tiež manipulovateľná.“

Lenka Putalová, externá lektorka organizácie ARPOK

„Bolo pre mňa výborné si vyskúšať prácu v skupine s ľuďmi z iných krajín Európy, ktorí pracujú v rôznych organizáciách či školách a majú vekovo odlišné cieľové skupiny. Mala som možnosť zdieľať skúsenosti z ich práce, zároveň sme mali priestor konzultovať prekážky, ktorým v našej práci čelíme.

Počas projektu sme mali za úlohu vytvoriť aktivitu a sami ju facilitovať. Spätná väzba bola veľmi prínosná pre moju prácu a vďaka nej som si zlepšila facilitačné schopnosti. Zároveň sme vytvorili princípy či odporúčania, ako by mal vyzerať perfektný workshop, aké vlastnosti by mal mať perfektný facilitátor a poučenia z workshopov. Tieto princípy a vlastnosti sa snažím premietať vo svojej práci. Po projekte s účastníkmi boli nazdieľané metodické materiály a príručky k práci s mládežou, ktoré sú výbornou pomocou či už pri príprave alebo realizácii workshopov, projektov, atď.

Nazdieľané materiály som veľakrát využila pri príprave Erasmus+ projektu a boli mi veľkou oporou pri hľadaní vhodných metód či aktivít. Určite ich budem využívať počas doplňujúceho štúdia učiteľstva či počas mojej dobrovoľníckej či lektorskej práce. Princípy či odporúčania o perfektnom workshope a facilitátorovi využívam pri mojej práci ako externá lektorka organizácie ARPOK či pri organizácii projektu Erasmus+.

Memorujeme, no chýba dôraz na chápanie príčin a následkov

Osobne si myslím, že je vo vzdelávaní dôležitejšie porozumenie globálnych súvislostí a prepojenia sveta, než memorovanie sa množstva informácií, obzvlášť v dnešnej dobe, kedy sú informácie dostupné pár kliknutiami na internete. Mám pocit, že v našom školstve je stále kladený dôraz na množstvo informácií v jednotlivých disciplínach a chýba dôraz na chápanie príčin a dôsledkov, prepojenosti celého sveta a zaujímanie postoja jednotlivca v a voči spoločnosti.

Svet sa rýchlo mení a nevídaná dostupnosť informácií zvyšuje náročnosť na prípravu samotného učiteľa či lektora, takže sprostredkovať kvalitnú  hodinu/workshop je náročné. Preto si myslím, že je veľmi dôležitá spolupráca organizácií, škôl a vysokých škôl pripravujúcich nových učiteľov, aby pomohli učiteľom/lektorom sa v globálnych témach orientovať a aplikovať interaktívne formy výuky.

Dnešná spoločnosť je založená na individuálnom úspechu a presadzovaní záujmov jednotlivca a aby sme predali planétu ďalším generáciám v stave, ktorý im umožní kvalitný a plnohodnotný život, je nutná spolupráca a empatia. Preto si myslím, že vzdelávanie v globálnych súvislostiach je dôležité pre vytváranie hodnôt, postojov a empatie a je podmienkou pre zlepšenie kvality života celej planéty.

Aby sme nenaleteli na skratkovité a populistické riešenia

Táto vysoká prepojenosť sveta (kedy je ťažké sa zorientovať v tom, odkiaľ pochádza jedlo, ktoré jeme a veci každodenného používania) neumožňuje jednoduché riešenia, ale sú nutné komplexné zásahy, ktoré budú možné len vtedy, ak budeme rozumieť príčinám a dôsledkom problémov v celej ich komplexnosti. Toto nie je jednoduché a je nutné vzdelávať sa aj v práci s informáciami a vplyvom médií, lebo momentálne „nastavenie/nálada spoločnosti“ hľadá zmenu a myslím si, že je náchylné na jednoduché, skratkové a populistické riešenia, ktoré ale nie sú účinné. Práve preto je učenie v globálnych súvislostiach nevyhnutné, aby sme nenaleteli na skratkovité a populistické riešenia, ktoré prospech spoločnosti neprinesú.

Kopec opatrení na začlenenie globálnych tém do výuky prišlo „zhora“, z rôznych nariadení. Myslím si, že je nutné pracovať s ľuďmi v školách, s učiteľmi a riaditeľmi škôl. Mali by dostať možnosť sa zúčastniť zážitkového seminára, oboznámiť sa s novými metódami, materiálmi, príručkami a sami si vyskúšať účasť na hodinu GV. Ak sa vtedy učiteľ nadchne touto „novotou“, až vtedy bude ochotný a schopný učiť globálne.“

Nicolas Giroux, spoluzakladateľ komunitného centra Bystro

„Vďaka projektu som pochopil, že príprava na workshop alebo prednášku tvorí 80 percent mojej práce. Naučil som sa, ako si prezentácie pripravovať lepšie i ako sa lepšie vyjadrovať, ak chcem niečo ostatným povedať či vysvetliť. Ako hovoriť jasnejšie, používať jednoduché slová či tvoriť krátke vety. Potom to ľudia pochopia a ľahšie si to zapamätajú.

Mnohé z toho, čo som sa naučil, som už stihol využiť počas workshopov, ktoré organizujem pre školy a iné skupiny ľudí. A určite ešte mnohé v budúcnosti využijem.“

K projektu bola vydaná príručka Globálne vzdelávanie a práca s mládežou. V anglickom origináli obsahuje 21 aktivít, ktoré sa viažu na témy jedlo, migrácia, médiá a využívanie vizuálnych materiálov. Osem z nich sme sa rozhodli preložiť aj do slovenčiny.

Metodickú príručku v angličtine si možno stiahnuť TU.

Skrátenú metodickú príručku v slovenčine si zas stiahnete TU.

Vzdelávacie aktivity s pracovníkmi s mládežou sme realizovali vďaka finančnej podpore z programu EÚ Erasmus +.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie