Prejsť na hlávný obsah
02 jún 2015
V kategóriach

Miliardy smerujú do kontroverzného uhlia…

Ukryté pod kobercom:
Ako vlády a medzinárodné inštitúcie ukrývajú miliardovové investície, ktoré smerujú do uhoľného priemyslu

 

V krajinách po celom svete dnes (2.6.2015) vychádza unikátny report, ktorý po prvý raz poskytuje komplexný prehľad o podpore uhoľných projektov z verejných zdrojov (a teda peňazí daňových poplatníkov). Mimovládne organizácie zozbierali dáta zo všetkých OECD krajín, Číny a Ruska za obdobie rokov 2007-2014. Sledovali uhoľné projekty, ktoré podporili verejné inštitúcie, vrátane medzinárodných rozvojových bánk a exportno – úverových agentúr (ako napr. Slovenská EXIMBANKA). Práve exportno-úverové banky majú veľký, až 47% podiel na financovaní uhoľných projektov, od uhoľných elektrární (až 77% celkových investícií do uhlia), baní až po súvisiacu infraštruktúru. Zároveň sa toto financovanie, v celkovej výške viac ako 9 miliárd USD (EUR 8,21 miliárd) ročne, deje netransparentne, ukryté „pod kobercom“ (názov reportu).

Vlády rozvinutých krajín sa na jednej strane zaviazali obmedziť zhoršovanie klimatických podmienok a na druhej strane pokračujú v masívnej podpore environmentálne škodlivých projektov. Celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných vďaka podpore uhlia z verejných zdrojov v období 2007-2014 je takmer pol miliardy ton oxidu uhličitého (resp. CO2e) ročne.bank

Toto je hlavný odkaz reportu účastníkom G7 summitom, ktorý sa koná 7-8. Júna: žiadame medzinárodný zákaz financovania uhoľných projektov z verejných zdrojov.

Inšpiratívny trend vedú niektorí veľkí hráči na poli exportného financovania, napr. USA a Francúzsko odstúpili od podpory uhoľných projektov. Ako je na tom Slovensko? Z reportu vyplýva, že Slovenská EXIMBANKA, čo do celkového objemu podpory, patrí medzi malých hráčov (0,07 milárd USD za roky 2007-2013). Napriek tomu je dôležité sledovať jej kroky súvisiace s odklonom od podpory uhlia či zvyšovaním transparentnosti. V súčasnosti to skôr vyzerá tak, že aj EXIMBANKA SR, ktorá spravuje verejné prostriedky, prispieva k masívnemu vývozu znečistenia životného prostredia.

Viac informácií a samotný report nájdete od dnešného dňa TU.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie